Säkerhet till sjöss

Efter den allvarliga båtolyckan som skedde i goda förhållanden har man startat en livlig diskussion om hur sådana olyckor kunde förhindras på förhand. Detta trots att man ännu inte känner till olycksorsaken. Den här skrivelsen bjuder inte någon lösning på detta problem men poängterar att det är mycket viktigt att båtförare skaffar sig utbildning för […]