Välkommen till examenstillfället i april

Följande examenstillfälle ordnas 19.4.2024. Du kan anmäla dig till examen via förbundets navigationsföreningar. Fråga gärna om mer info från din lokala navigationsförening. Kom ihåg att anmäla dig i god tid, senast 4 veckor innan för skärgårds- och kustexamen och sex veckor innan för examen i astronomisk navigation*. Examenstiden för examen i skärgårds- och kustnavigation är […]