Följande examenstillfällen 21.4.2023

Följande examenstillfälle ordnas 21.4.2023 Examensgraderna är skärgård-, kust- och astronomisk navigation. Examenstiderna för examen i skärgårds- och kustnavigation är kl. 18.00 – 22.00, för examen i astronomisk navigation 14.00 – 22.00. Anmälningar till examen görs direkt till en av förbundets navigationsföreningar . Fråga efter examensplats hos din förening i god tid före examensdatum och anmäl […]

Från vår nätbutik Navigointikauppa.fi kan du beställa studieböcker och -material

Bästa kund. Finlands Navigationsförbunds dotterbolag Oy Astrofus Ab har öppnat en nätbutik på adressen navigointikauppa.fi Välkomna på uppköp. Från Navigationsförbundets nätsida “medlemsprodukter”  kan du beställa medlemsprodukter och intyg över genomförda examina. Bekanta dig med medlemsprodukterna och gör beställningen med beställningsblanketten som finns på sidan.