Följande examenstillfälle 13.12.2019

Examensnivåerna är skärgård, – och eller kustnavigationsexamen Examenstiden är 18.00 – 22.00. Förbered dig på att vara i god tid på examensplatsen och följ examensövervakarnas anvisningar. Bekanta dig på förhand med ordningsregler för examen Kom ihåg att en godkänt utförd Finlands Navigationsförbunds skärgårdsnavigationsexamen är en förutsättning för deltagande i kustnavigationsexamen! Deltar du i bägge examina […]

Säkerhet till sjöss

Efter den allvarliga båtolyckan som skedde i goda förhållanden har man startat en livlig diskussion om hur sådana olyckor kunde förhindras på förhand. Detta trots att man ännu inte känner till olycksorsaken. Den här skrivelsen bjuder inte någon lösning på detta problem men poängterar att det är mycket viktigt att båtförare skaffar sig utbildning för […]