Nästa examenstillfälle 17.4.2020

Examenstiderna: Skärgård- och kustnavigationsexamen börjar kl. 18.00 och slutar kl. 22.00 Högsjö exaemen (astronomisk navigation) börjar kl. 14.00 och sluter kl. 22.00   Anmäl dig i god tid till den förening som fungerar som examensarrangör, helst 4 veckor för examensdatum   Bekanta dig med ordningsreglerna för examen och annat till examen förnkippat så att du […]