Följande examenstillfällen 16.12.2022

Följnade examenstillfälle ordnas 16.12.2022 Examensgraderna är skärgård, kust och högsjö. Examenstiderna för skärgårdens och kustens del är kl. 18.00 – 22.00, för högsjöexamens del 14.00 – 22.00. Hägsjöexeman verkställs om tillräckligt många anmälningar inkommit senast sex (6) veckor före examensdatum. Hör dig för om examensmöjligheten och anmäld dig i god tid till examensarrangören. Anmälningar till […]

Från vår nätbutik Navigointikauppa.fi kan du beställa studieböcker och -material

Bästa kund. Finlands Navigationsförbunds dotterbolag Oy Astrofus Ab har öppnat en nätbutik på adressen navigointikauppa.fi Välkomna på uppköp. Från Navigationsförbundets nätsida “medlemsprodukter”  kan du beställa medlemsprodukter och intyg över genomförda examina. Bekanta dig med medlemsprodukterna och gör beställningen med beställningsblanketten som finns på sidan.