Studiematerial (böcker och tillbehör)

Beställs lämpligast från förbundets dotterbolags nätbutik www.navigointikauppa.fi

Medlemsprodukter och Examensintyg beställs med Beställningsformuläret

Medlemsprodukterna kan beställas av person som avlagt Finlands Navigationsförbunds navigationsexamen (minst skärgårdsnavigation) och har ett i kraft varande medlemskap i någon av Finlands Navigationsförbunds medlemsföreningar.

Undantag till det ovannämnda:

– Skepparmössa kan beställas fritt, utan medlemstillhörighet

Kompetensvimpel kan beställas av person som utöver att ha avlagt Finlands Navigationsförbunds navigationsexamen (minst skärgårdsnavigation) och har ett i kraft varande medlemskap i någon av Finlands Navigationsförbunds eller Segling och Båtsport i Finlands medlemsföreningar. I det senare fallet bör medlemstillhörighet bevisas t.ex. med en betalningskopia av medlemsräkningen för i fråga varande år.

Examensintyget kräver inte medlemstillhörighet

Skeppardiplom kan inte beställas den här vägen. Diplombeställningarna riktas alltid till den egna medlemsföreningen!

Examensdatum och -plats skall i samtliga fall anges.

 

1001 – Kokard

18€

Stjärnorna skall beställas skillt – antalet enligt skeppargrad

1002 – Stjärna

2€

Till kokarden enligt skeppargrad

1003 – Medlemsmärke (pins)

10 €

1004 – Skepparvimpel – (Dubbelvimpel)

27 €

Meddela vid beställning examensnivån samt var och när examen är utförd
Skärgård – kust – högsjö

1005 – Blusmärke

10€

Enligt skeppargrad

Skärgårdsskepparens blusmärke

Kustskepparens blusmärke

Högsjöskepparens blusmärke

1006 – Civilmärke (pins)

10 €

1007 – Skepparmössa

35 €

Ange önskad storlek på mössan (omkretsen på huvudet) vid beställningen.

Beställningsformulär

I orderbekräftelsen skickar vi kontonummer för förhandsbetalningen.

Uppgifter om genomförd examen och föreningstillhörighet

Vi använder SSL kryptering. Du kan också bekanta dig med vår dataskyddspolicy som finns lägst ned på sidan.

Jag beställer följande produkter och antal

0,00 €
Till slutsumman tillkommer leveransavgifter. Alla beställningar bekräftas per e-post, där det framgår pris, leveranskostnader samt beställda produkter.
=