Studiematerial (böcker och tillbehör), sjökort mm.

Beställs från förbundets dotterbolags nätbutik www.navigointikauppa.fi

Medlemsprodukter och Examensintyg beställs med Beställningsformuläret

Medlemsprodukterna kan beställas av person som avlagt Finlands Navigationsförbunds navigationsexamen (minst skärgårdsnavigation) och har ett i kraft varande medlemskap i någon av Finlands Navigationsförbunds medlemsföreningar.

Undantag till det ovannämnda:

– Skepparmössa kan beställas fritt utan medlemstillhörighet, men om du samtidigt önskar beställa kokard  och stjärnor till den, skall medlemskapet meddelas och verifieras.

Kompetensvimpel kan beställas av person som utöver att ha avlagt Finlands Navigationsförbunds navigationsexamen (minst skärgårdsnavigation) och har ett i kraft varande medlemskap i någon av Finlands Navigationsförbunds eller Segling och Båtsport i Finlands medlemsföreningar. Bifoga en kopia av en betalningstransaktion, för ett i kraft varande medlemskap.

När du beställer endast Examensintyg behöver du inte meddela om medlemskap.

– Skeppardiplom kan inte beställas med beställningsformuläret. Diplombeställningarna riktas alltid direkt till den egna medlemsföreningen!

Vid beställning av examensintyg, kompetensvimpel eller andra medlemsprodukter, ge alltid en möjligast utförlig beskrivning över var (stad, stadsdel, examensplats, examensmottagare= föreningen som ordnade examen eller var du gick den till examen förberedande kursen  mm.) och datum och årtal när examen genomfördes.

 

1001 – Kokard

20€

Stjärnorna skall beställas skillt – antalet enligt skeppargrad

1002 – Stjärna

2€

Till kokarden enligt skeppargrad

1003 – Medlemsmärke (pins)

10 €

1004 – Skepparvimpel – (Dubbelvimpel)

27 €

Meddela vid beställning examensnivån samt möjligast utförligt var (stad, stadsdel, examensplats, arrangerande förening, plats mm.) och när examen är utförd.
Skärgård – kust – högsjö

1005 – Blusmärke

10€

Enligt skeppargrad

Skärgårdsskepparens blusmärke

Kustskepparens blusmärke

Högsjöskepparens blusmärke

1006 – Civilmärke (pins)

10 €

1007 – Skepparmössa

38 €

Mössans storleksbeteckning avviker från det normala. Beställ en storlek större mössa än huvudmåttet!

1008 – Intyg

30 €

Välj examensnivå och önskat språk på intyget samt möjligast utförligt när och  var (stad, stadsdel, examensplats, arrangerande förening mm.) examen är utförd .

Beställningsformulär

Uppgifter om genomförd examen och föreningstillhörighet

Vi använder SSL kryptering. Du kan också bekanta dig med vår dataskyddspolicy som finns lägst ned på sidan.
Click or drag a file to this area to upload.

Jag beställer följande produkter och antal

0,00 €
Till slutsumman tillkommer eventuella leveransavgifter. Alla beställningar bekräftas per e-post, där det framgår pris, leveranskostnader samt beställda produkter.
Den finns tillgänglig i sidans sidfot.
=