Välkommen till examenstillfället i februari

Följande examenstillfälle ordnas 9.2.2024.

Du kan anmäla dig via förbundets navigationsföreningar. Fråga gärna om mer info från din lokala navigationsförening. Kom ihåg att anmäla dig senast tre veckor innan skärgårds- och kustexamen.

Examenstiden för examen i skärgårs- och kustnavigation är kl. 18:00 – 22:00.