Traficom beviljar det Internationellt behörighetsbrevet för förare av fritidsbåt enligt ansökan

Ansökningsprocessen har beskrivits på Trafik och kommunikationsverket Traficoms nätsida  så klart och tydligt som möjligt. Trots det har vi fått några förfrågningar om ansökningsprocessen och då i första hand har frågan gällt hur man genom förbundet kan få ett intyg som visar det praktiska båtkunnandet.

Här följer några punkter som tilläggsinfo

 • Navigationsförbundets kurs- och examenssystem har varit föremål för extern utvärdering som utförts av Trafic- och kommunikationsverket Traficom och intyg utfärdade av Navigationsförbundet är gilltiga intyg med vilken den sökande visar sitt teoretiska kunnande (kustintyg/diplom) och praktiska (intyg över genomförd praktisk kurs/examenskörning) färdigheter.
 • Navigationsförbundet auktoriserar lärare i enlighet med förbundets kvalitetssystem, för de olika teoretiska och/eller praktiska kurserna. De auktoriserade lärarna fungerar som examensövervakare/examensmottagare för i fråga varande kurser.
 • a) De praktiska båtförarkurserna ordnas av Navigationsförbundets medlemsföreningar som en del av deras kursutbud för sina medlemmar. Kurserna riktar sig delvis till nya båtförare som introduktion till båtlivet eller för båtfarare som redan har lite erfarenhet och önskar erhålla det internationella behörighetsbrevet. Efter kursen ordnas en examenskörning för dem som så önskar. Efter godkänt genomförd examenskörning sammanställer läraren ett examensprotokoll som skickas till förbundet. Förbundets verksamhetsledare skriver praktikintyg på basis av examensprotokollet.
 • b) I fall man ser sig inneha tillräckliga färdigheter och en kurs känns onödig, kan en auktoriserad lärare motta en examenskörning. I samband med examenskörningen visar den sökande sitt kunnande i praktisk navigering och teorin bakom båtandet, samtidigt med de praktiska båtförarfärdigheterna testas. Läraren/examensmottagaren sammanställer ett examensprotokoll över examenskörningen och skickar protokollet till Navigationsförbundet. Protokollet ligger också då som grund för att ett intyg kan skivas ut på förbundet.
 • Vänd dig alltså till den på orten verkande medlemsföreningen och hör efter deras möjligheter att ordna praktikkurs och/eller examenskörning. Lista över förbundets medlemsföreningarna hittar du på adressen https://suomennavigaatioliitto.com/medlemsforeningar/?lang=sv

 

  • OBS!
  • Navigationsförbundets auktoriserade lärare är inte och har inte varit berättigde att skiva intyg genom att göra anspråk på Navigationsförbundets kvalitetssystem och sådana intyg godkänds inte heller av myndigheten (Traficom). Förbundet skriver inte heller ut nya intyg på basis av ett dylikt intyg.
  • Via Navigationsförbundet kan man erhålla endast intyg för praktiskt båtkunnande för förare av motorbåt. För erhållande av ett intyg för segelbåtsbehörighet till det internationella behörighetsbrevet, uppmanar vi den sökande att vända sig till Purjehduksen opettajat (PORY) och deras seglingsskolor.