Aktuellt

Välkommen till examenstillfället i december

Följande examenstillfälle ordnas 15.12.2023. Du kan anmäla dig till examen via förbundets navigationsföreningar. Fråga gärna [...]

Följande examenstillfällen 22.9.2023

Följande examenstillfälle ordnas 22.9.2023 Examensgraderna är skärgård-, kust- och astronomisk navigation. Examenstiderna för examen i [...]

Från vår nätbutik Navigointikauppa.fi kan du beställa studieböcker och -material

Bästa kunder. Finlands Navigationsförbunds dotterbolag Oy Astrofus Ab:s nätbutik finns på adressen navigointikauppa.fi . Utöver [...]

Båtsport i Finland rf premierade i samband med sitt 10-års jubileumsgala

Båtsport i Finland rf. premierade förtjänta seglare och förtjänsfulla funktionärer och sammarbetspartners inom branchen. Finlands [...]

Finska, Svenska och Estniska sjökort kan du köpa från Navigointikauppa.fi

Oy Astrofus Ab fungerar som Trafik- och kommunikationsverket Traficoms officiella återförsäljare av finska pappersjökort och [...]

Navigation för båtfarare I, Skärgårdsnavigation 10 utgåvan

Den nya Navigation för båtfarare I, Skärgårdsnavigation10 utgåvan läroboken finns till försäljning på vår webbutik [...]

Den uppdaterade sjötrafiklagen trädde i kraft 1.7.2021

Bekanta dig med sjötrafiklagen och vilka förändringar den fört med sig på Traficom.fi sidor. Och [...]

Säkerhet till sjöss

Efter den allvarliga båtolyckan som skedde i goda förhållanden har man startat en livlig diskussion [...]

Frågor och svar om skolning och examen

Vad gör vi?

producerar kvalitativt skolningsmaterial

Nya kursböcker, övningssjökort och broschyrer produceras och uppdateringar görs i takt med att bl.a. lagar och förordningar ändras. Förbundet är en organisation som har specialiserat sig på utbildning av båtfarare.

ordnaR lärarskolning och STÖDJER lärarna i deras arbete

Vi möjliggör enhetliga förhållanden för den navigationsutbildning som genomförs i arbetar- och medborgarinstituten samt i medlemsföreningarnas regi. Genom att ordna landsomfattande examenstillfällen, kartläggs navigationsstuderandens kunnande och kvaliteten på skolningen. Till dags dato har över 170 000 godkända examensprestationer utförts.

UTGER INTYG OCH DIPLOM

Examensnämnden, som är utnämnd av Förbundsstyrelsen, fungerar som förbundets permanenta organ med ansvar för utbildningen. Till dess uppgifter hör att sammanställa tentamensfrågorna och fastställa bedömningen. Rätt att tentera samt utge intyg och diplom (till medlemmar) har endast Finlands Navigationsförbund.