Aktuellt

Sommarens öppethållstider

Kontoret och butiken är stängd i juli 1-28.7.2024. Nätbutiken är öppen hela sommaren, men observera [...]

Välkommen till examenstillfället i april

Följande examenstillfälle ordnas 19.4.2024. Du kan anmäla dig till examen via förbundets navigationsföreningar. Fråga gärna [...]

Välkommen till examenstillfället i februari

Följande examenstillfälle ordnas 9.2.2024. Du kan anmäla dig via förbundets navigationsföreningar. Fråga gärna om mer [...]

Julklappsidéer

Aalloille-båtspel som julklapp från vår nätbutik! Aalloille-frågespelen underhåller spelare i alla åldrar och uppmuntrar spelarna [...]

Välkommen till examenstillfället i december

Följande examenstillfälle ordnas 15.12.2023. Du kan anmäla dig till examen via förbundets navigationsföreningar. Fråga gärna [...]

Följande examenstillfällen 22.9.2023

Följande examenstillfälle ordnas 22.9.2023 Examensgraderna är skärgård-, kust- och astronomisk navigation. Examenstiderna för examen i [...]

Från vår nätbutik Navigointikauppa.fi kan du beställa studieböcker och -material

Bästa kunder. Finlands Navigationsförbunds dotterbolag Oy Astrofus Ab:s nätbutik finns på adressen navigointikauppa.fi . Utöver [...]

Båtsport i Finland rf premierade i samband med sitt 10-års jubileumsgala

Båtsport i Finland rf. premierade förtjänta seglare och förtjänsfulla funktionärer och sammarbetspartners inom branchen. Finlands [...]

Om oss

Medlemsföreningar & Kurser

Navigationsförbundets medlemsföreningar anordnar kurser i skärgårds-, kust- och astronomisknavigation. I samarbete med medborgar- och arbetarinstituten ordnas kurser runtom i landet. Kursutbudet får du bäst reda på genom att bekanta dig med lokala navigations- eller båtföreningar samt verkande kursarrangörer i din ort. 

Skolningsmaterial & lärarskolning

Navigationsförbundets ändamål är att främja intresse och utveckla kunskap i navigation samt gynna amatörsjöfarandes trafikkultur. Detta etableras genom att bl.a. producera kvalitativ skolningsmaterial samt genom kontinuerlig lärarskolning. Skolningsmaterial hittar du på nätbutiken!

UTGER INTYG OCH DIPLOM

Finlands Navigationsförbund är det ända förbundet som har rätt att tentera, utge intyg samt diplom (till medlemmar). Examensnämnden ansvarar för utbildningen som innebär att sammanställa examensfrågorna och fastställa bedömningen. Du kan beställa intyg och diplom här.  

Frågor och svar