Navigation för båtfarare I, Skärgårdsnavigation 9 utgåvan

Den Nya läroboken Navigation för båtfarare I, Skärgårdsnavigation 9 utgåvan finns nu tillgänglig på vår webbutik www.navigointikauppa.fi eller från vår butik i Helsingfors på Mannerheimvägen 43a. Butiken är öppen vardagar 09.00 – 15.00 Observara följande korrigering. Sida 143. Kapitel 7.6 Fartygets radiostation. Stryk den sista meningen i inforutan “Man kan få ett radiotillstånd endast om […]

Säkerhet till sjöss

Efter den allvarliga båtolyckan som skedde i goda förhållanden har man startat en livlig diskussion om hur sådana olyckor kunde förhindras på förhand. Detta trots att man ännu inte känner till olycksorsaken. Den här skrivelsen bjuder inte någon lösning på detta problem men poängterar att det är mycket viktigt att båtförare skaffar sig utbildning för […]