Registeransvarig

Finlands Navigationsförbund

Mannerheimvägen 43 a, 00250 HELSINGFORS

+358 (0)50 550 8827 eller  astrofus@suomennavigaatioliitto.com

Kontaktuppgifter

Carina Vaenerberg

Mannerheimvägen 43 a, 00250 HELSINGFORS

astrofus@suomennavigaatioliitto.com

Registrets namn

Finlands Navigationsförbunds kundregister

Registrets ändamål

Registrets ändamål är att möjliggöra identifiering av kunden, hantera orders av registrerade kunder samt att upprätthålla och utveckla kundrelationerna. Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller för profilering.

Registrets informationsinnehåll

Registret innehåller följande information som bedöms vara relevant för den registrerade.
Personlig identifiering och kontaktinformation, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, företagsnamn, FO-nummer, IP-adress, profiler på sociala medier, prenumerationsinformation och ändringar, faktureringsinformation och annan kundrelations- och prenumerationsrelaterad information.

Informationskällor

Information samlas in från personen själv via telefon, internet, e-post eller på annat sätt. Data samlas också in via Google Analytics-analysverktyget.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter i registret överförs inte till länder utanför EU eller EES

Informationsdelning

Vi kommer inte att dela din information till tredje parter, utom enligt lag eller med ditt uttryckliga medgivande.

Lagringsperioden

Uppgifterna lagras bara så länge och i den omfattning som det är nödvändigt för de ändamålen som personuppgifterna har samlats in för. Personuppgifter som lagras i registret kommer att raderas när det inte längre finns någon rättslig grund för behandlingen.

Principer för skydd av registret

Uppgifterna överförs via en SSL-krypterad förbindelse. Elektroniska data skyddas med användarnamn och lösenord och registret säkerhetskopieras regelbundet. Endast de personer som är anställda av den registeransvarige och behöver informationen för att sköta sina arbetsuppgifter har tillgång till informationen. Alla pappersversioner lagras i ett låst kontor.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilken information om honom eller henne som har lagrats i registret. En begäran om granskning eller rättelse kan göras genom att kontakta registeransvarig. Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter korrigerade, överförda eller raderade utan dröjsmål.

Han eller hon har också rätten att begränsa eller motsätta sig mot behandlingen av personuppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning. Den registrerade har rätt att dra tillbaka sitt godkännande för behandling av personuppgifter eller att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten angående frågor som berör behandlingen av personuppgifter. Den registrerade har även rätt att förbjuda användningen av personuppgifter för direktmarknadsföring.

Användning av cookies

Vår webbplats använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som skickas till och lagras på besökarens dator och gör det möjligt för webbansvarig att bl.a. identifiera de besökare som ofta besöker webbplatsen, underlätta inloggning på webbplatsen och möjliggör sammanställning av information om besökarna.

Denna information gör att vi kontinuerligt kan förbättra innehållet på våra sidor. En cookie skadar inte användarens datorer eller filer. Vi använder dem för att kunna anpassa både informationen och tjänsterna enligt kundernas behov.

Om en besökare på vår webbplats inte vill att vi ska ta emot ovanstående information via cookies så tillåter de flesta webbläsarprogram dig att inaktivera cookie-funktionen. Detta görs vanligtvis via webbläsarinställningarna. Det är dock värt att notera att godkännande av cookies kan vara nödvändigt för att våra sidor skall fungera korrekt.