Tag Archives: Navigation

Vårens examensdatum – uppdaterad 1.4.2021

På grund av de besvärliga och på all verksamhet påverkande Coronarestriktionerna erbjuds följande examensdatum och -nivåer under vårterminen 16.4.2021 skärgård- och kustexamen kl. 18.00-22.00 och högsjöexamen kl. 14.00-22.00 21.5.2021 skärgård- och kustexamen kl. 18.00-22.00 och högsjöexamen kl. 14.00-22.00 4.6.2021 skärgård- och kustexamen kl. 18.00-22.00 och högsjöexamen kl. 14.00-22.00 Observera att examen arrangeras med beaktande av […]

Navigation för båtfarare I, Skärgårdsnavigation 9 utgåvan

Den Nya läroboken Navigation för båtfarare I, Skärgårdsnavigation 9 utgåvan finns nu tillgänglig på vår webbutik www.navigointikauppa.fi eller från vår butik i Helsingfors på Mannerheimvägen 43a. Butiken är öppen vardagar 09.00 – 15.00 Observara följande korrigering. Sida 143. Kapitel 7.6 Fartygets radiostation. Stryk den sista meningen i inforutan “Man kan få ett radiotillstånd endast om […]