Category Archives: Aktuellt

Följande examenstillfällen 10.2.2023

Följnade examenstillfälle ordnas 10.2.2023 Examensgraderna är skärgård, kust och högsjö (högsjö i fall det visas ett tillräckligt intresse). Examenstiderna för skärgårdens och kustens del är kl. 18.00 – 22.00, för högsjöexamens del 14.00 – 22.00. Hägsjöexeman verkställs om tillräckligt många anmälningar inkommit senast sex (6) veckor före examensdatum. Hör dig för om examensmöjligheten och anmäld […]

Från vår nätbutik Navigointikauppa.fi kan du beställa studieböcker och -material

Bästa kund. Finlands Navigationsförbunds dotterbolag Oy Astrofus Ab har öppnat en nätbutik på adressen navigointikauppa.fi Välkomna på uppköp. Från Navigationsförbundets nätsida “medlemsprodukter”  kan du beställa medlemsprodukter och intyg över genomförda examina. Bekanta dig med medlemsprodukterna och gör beställningen med beställningsblanketten som finns på sidan.