Välkommen till examenstillfället i december

Examen i december

Följande examenstillfälle ordnas 15.12.2023.

Du kan anmäla dig till examen via förbundets navigationsföreningar. Fråga gärna om mer info från din lokala navigationsförening. Kom ihåg att anmäla dig i god tid,  senast 4 veckor innan för skärgårds- och kustexamen och sex veckor innan för examen i astronomisk navigation*.

Examenstiden för examen i skärgårds- och kustnavigation är kl. 18.00 – 22.00 och kl. 14.00 – 22.00 för examen i astronomisk navigation.

*Examen i astronomisk navigation (högjsö) ordnas ifall det finns tillräckligt med anmälda.