Uppgifternas modellsvar reflekterar de vid examenstidpunkten gällande lagar, förordningar och  examensfordringar samt de vid examen använda examenssjökorten och ev tabeller.