Navigationsförbundets styrelse

Martti Helamaa
Ordförande

Soili Juusti
Viceordförande

Erja Lähteenoja
Skattmästare

Michael Calander
Styrelsemedlem

Christer Lagerström
Styrelsemedlem

Janne Ruuti
Styrelsemedlem

Pasi Salminen
Styrelsemedlem

Klaus Stenvall
Styrelsemedlem

Jyri Suvanto
Styrelsemedlem

Richard Vaenerberg
Styrelsemedlem

Carina Vaenerberg
Sekreterare

Examensnämnden

Matti Grönroos
Ordförande

Martti Helamaa
Viceordförande

Jaana Halla

Kai Korolainen

Kjell Lindroos

Aimo Nissi

Tuomas Pelto

Juha Pitkänen

Janne Virtanen

Jyri Jalas
Sekreterare

Kontoret och Oy Astrofus Ab

Carina Vaenerberg
Verksamhetsledare

Jyri Jalas
Fältchef

Jocke Björkenheim