Navigationsförbundets styrelse

Heimo Valtonen
Ordförande

Soili Juusti
Viceordförande

Erja Lähteenoja
Skattmästare

Michael Calander
Styrelsemedlem

Juha Pitkänen
Styrelsemedlem

Päivi Rahkonen
Styrelsemedlem

Aarre Salmi
Styrelsemedlem

Klaus Stenvall
Styrelsemedlem

Jyri Suvanto
Styrelsemedlem

Richard Vaenerberg
Styrelsemedlem

Carina Vaenerberg
Sekreterare

Examensnämnden

Juha Pitkänen
Ordförande

Heimo Valtonen
Viceordförande

Jaana Halla

Kai Korolainen

Kjell Lindroos

Aimo Nissi

Kimmo Patrakka

Tuomas Pelto

Janne Virtanen

Jyri Jalas
Sekreterare

Kontoret och Oy Astrofus Ab

Carina Vaenerberg
Verksamhetsledare

Jyri Jalas
Fältchef

Carl Magnus 'Jocke' Björkenheim