Navigationsförbundets styrelse

Martti Helamaa
Ordförande

Jyri Suvanto
Viceordförande

Michael Calander
Skattmästare

Nina Aitola
Styrelsemedlem

Nina Janasik
Styrelsemedlem

Soili Juusti
Styrelsemedlem

Christer Lagerström
Styrelsemedlem

Bernt Martin
Styrelsemedlem

Pasi Salminen
Styrelsemedlem

Richard Vaenerberg
Styrelsemedlem

Carina Baggström
Sekreterare

Examensnämnden

Matti Grönroos
Ordförande

Martti Helamaa
Viceordförande

Kai Korolainen

Marjo Koski

Kjell Lindroos

Joni Mäkilä

Aimo Nissi

Tuomas Pelto

Aki Rovasalo

Janne Virtanen

Sofia Rönnholm
Sekreterare

Kontoret och Oy Astrofus Ab

Carina Vaenerberg
Verksamhetsledare

Sofia Rönnholm
Utbildningsansvarig

Jocke Björkenheim