Utbildningar

Navigationsförbundets medlemsföreningar anordnar kurser i skärgårds-, kust- och astronomisk navigation, ofta i samarbete med medborgar- och arbetarinstitut. Utöver dessa anordnar några av medlemsföreningarna till exempel praktiska båtförarkurser.

Efter en godkänd kustnavigationsexamen och en godkänd praktisk båtförarexamen kan du ansöka om ett internationellt förarbrev för fritidsbåt från Traficom.

Om du är intresserad av att delta i en navigationskurs eller övriga utbildningar, kontakta din lokala förening. Du hittar alla Navigationsförbundets medlemsföreningar här.

Navigationskurser

Skärgårdsnavigation

Skärgårdsskepparkursen fokuserar på grunderna i navigation och sjötrafiksbestämmelser. Efter kursen behärskar du navigeringens grunder och kan röra dig tryggt med båt på dagen i bra väder. I slutet av kursen kan du delta i skärgårdsnavigationsexamen.

Kustnavigation

Kustskepparkursen är en fortsättningskurs till skärgårsnavigationen. Under kursen får du fördjupa dig i bl.a. positionsbestämning, uppgörandet av deviationstabell, meteorologin och tidvatten. Efter kustskepparkursen vet du hur du navigerar säkert både i hemlandet och utomlands. I slutet av kursen kan du delta i kustnavigationsexamen.

Astronomisk navigation

Astronomisk navigation, eller högsjönavigation,  är den sista av navigationskurserna. Kursen ger färdigheter att identifiera identifiera stjärnor samt navigera enligt dem.

Övriga utbildningar

Praktisk båtförarkurs

På kursen lär du dig om sjösäkerhet, båtens tekniska egenskaper, utrustning och besättningens uppgifter och navigation i praktiken. Kursens examen mäter både teoretiska och praktiska färdigheter. Efter en godkänd examensprestation kan du ansöka om intyg från Navigationsförbundet. Intyget behövs ifall du anhåller om internationellt förarbrev för fritidsbåt från Traficom.

 CEVNI-kurs

Under kursen lär du dig reglerna för Europas inre farvatten. Över en godkänt genomförd examen utfärdas ett intyg som kan bifogas den tidigare nämnda ansökan om internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt och på så vis få rätt att röra sig på de Europeiska inre farvattnen.

Radarkurs

Radarkursen ger dig färdigheter att använda en fritidsbåts radar.