Monthly Archives: September 2023

Välkommen till examenstillfället i december

Examen i december

Följande examenstillfälle ordnas 15.12.2023. Du kan anmäla dig till examen via förbundets navigationsföreningar. Fråga gärna om mer info från din lokala navigationsförening. Kom ihåg att anmäla dig i god tid,  senast 4 veckor innan för skärgårds- och kustexamen och sex veckor innan för examen i astronomisk navigation*. Examenstiden för examen i skärgårds- och kustnavigation är […]