Intranet är enbart avsett för lärare och föreningarnas kontaktpersoner.