Skärgårdsnavigationsexamens teman

A-del

Sjökort och kompass

 • Gradnätet
 • Kurs, bäring och sidvinkel
 • Koordinaterna
 • Sjökortssymboler
 • Elektroniska sjökort
 • Sjökortsarbete
 • Missvisning och deviation
 • Deviation och kursuträkningar

& säkerhetsanordningar

 • Utprickningssystemet, färgerna och betydelsen
 • Flytande säkerhetsanordningar
 • Kummel
 • Linjemärken
 • På dagen synliga objekt
 • Trafikljus
 • Sjötrafikmärken

B-del:

Ruttplanering och färd på sjön

 • Väderlärans grunder
 • Beaktande av rådande förhållanden
 • Farleder, vattendjup, och fri höjd
 • Distans-fart-tidsberäkningar
 • Linjer och säkerhetsgränser
 • GPS, kartplotter
 • Ekolod
 • Säkerhetsanordningarnas synlighet
 • Färder utanför farleder
 • Uppgörande av ruttplan

C-del:

Sjötrafikens spelregler

 • Befälhavarens ansvar
 • Gott sjömanskap
 • De viktigaste begreppen
 • Väjningsreglerna
 • Fartygens signalfigurer
 • Ljudsignalerna på dagen
 • Sjötrafiklagens viktigaste innehåll
 • Annan lagstiftning
 • Nödsignaler och nödsituationer
 • Registrering
 • Utrustning
 • Alkohol
 • Naturen och båtlivet

Kursboken Navigation för båtfarare I (10 utgåvan)

Följande delar i kursboken hör inte till kursfordringarna:

 • Kvadrantsystemet (s.32)
 • Strecksystemet (s.32–33)
 • Kap. 3.5 Deviationsbestämning (s. 62–65)
 • Kap. 4.3 Krysspejling (s. 74–76)
 • Kap. 5.8 Fyrlistor (s. 101–102)
 • Fartygstrafikservice (VTS) (s. 117–118)
 • Kap. 6.3 Navigering i mörker och dimma (s. 120–125)
 • Kap. 7.3 Maritim VHF-radio (s. 139–140)
 • Kap. 7.4 Radar (s.140–142)
 • Kap. 7.5 AIS (s. 142)
 • Kap. 7.6 Fartygets radiostation (s. 143)

Följande deler i Sjövägsreglerna (COLREG) hör inte till skärgrådskursens kursfordringar:

 • Regel 10 (TSS)
 • Regel 19 (nedsatt sikt)
 • Regel 20–23 (fartygsljus)
 • Regel 24–30 vad gäller ljus. Signalfigurerna behandlas på kursen
 • Regel 31 (sjöflygplan och WIG)
 • Regel 32–35 vad gäller ljussignaler och navigation i mörker

Följande delar av Sjötrafiklagen (782/2019) som finns i kursboken hör inte till skärgårdskursens kursfordringar:

 • 9 §
 • 21 §
 • 23 § –27 §: de delar som omfattar ljussignaler
 • 29 §
 • 31 § – 32 §
 • 34 §
 • 40 § – 43 §
 • 100 § – 101§
 • 112 § – 118 §
 • 120 § – 122 §
 • 126 § – 135 §