Vem ordnar kurser?

De teoretiska navigationskurserna ordnas vanligtvis i medborgar-, arbets- eller i andra instituts regi. Men en del kurser ordnas också direkt hos någon av de större navigationsföreningarna. Bäst får du reda på kursutbudet genom att vara i kontakt med en på orten verkande kursarrangör eller bekanta dig med de lokala navigations- eller båtföreningarna.

Kurserna börjar vanligtvis i september med skärgårdsnavigationen. På våren fortsätter man med kustnavigationen och har då goda teorikunskaper inför följande båtsäsong.

Även självstudier är möjliga med hjälp av Förbundets studiematerial som kan inhandlas från Förbundets dotterbolags webbutik https://www.navigointikauppa.fi/sv  eller från Förbundets affär. Även välförsedda bokhandlare tillhanda håller materialet.

Som arrangörer för de övriga kurserna fungerar Navigationsförbundets medlemsföreningar. Utöver de tidigare nämnda kurserna ordnar föreningarna också andra till båtlivet hörande specialkurser, såsom GPS-, plotter-, sjö-VHF mm kurser för sina medlemmar.

Som lärare på kurserna fungerar personer som genomgått Finlands Navigationsförbunds lärarauktorisering. Förbundets lärare är alla aktiva fritisskeppare eller yrkessjöfarare och motiverade att upprätthålla sina navigeringskunskaper och föra dem vidare till alla fritidsbåtförares bästa.