Följande examenstillfällen 21.4.2023

Följande examenstillfälle ordnas 21.4.2023

Examensgraderna är skärgård-, kust- och astronomisk navigation.

Examenstiderna för examen i skärgårds- och kustnavigation är kl. 18.00 – 22.00, för examen i astronomisk navigation 14.00 – 22.00.

Anmälningar till examen görs direkt till en av förbundets navigationsföreningar . Fråga efter examensplats hos din förening i god tid före examensdatum och anmäl dig till examen senast 4 veckor innan.