Från vår nätbutik Navigointikauppa.fi kan du beställa studieböcker och -material

Bästa kunder. Finlands Navigationsförbunds dotterbolag Oy Astrofus Ab:s nätbutik finns på adressen navigointikauppa.fi . Utöver kursmaterial finns det ett stort utbud med annan litteratur med anknytning till navigation och båtliv samt sjökort, sextanter och kikare. Välkommen på uppköp.

Från Navigationsförbundets nätsida “medlemsprodukter”  kan du beställa medlemsprodukter och intyg över genomförda examina. Bekanta dig med medlemsprodukterna och gör beställningen med beställningsblanketten som finns på sidan.