Från vår nätbutik Navigointikauppa.fi kan du beställa studieböcker och -material

Bästa kund. Finlands Navigationsförbunds dotterbolag Oy Astrofus Ab har öppnat en nätbutik på adressen navigointikauppa.fi Välkomna på uppköp.

Från Navigationsförbundets nätsida “medlemsprodukter”  kan du beställa medlemsprodukter och intyg över genomförda examina. Bekanta dig med medlemsprodukterna och gör beställningen med beställningsblanketten som finns på sidan.