Kustnavigationsexamens teman

Del A: Kompassen och ortbestämning; mörker och dåligt väder

 • GPS-kompass
 • Deviation och kompensering
 • Krysspejling och användning av ortlinjer
 • Två pejlingar och utseglad distans
 • Transporterad krysspejling
 • Lodning, distans
 • Säkerhetsanordningarnas ljus och reflektioner
 • Belysta säkerhetsanordningar
 • Fyrlistan
 • Fartygens ljus (Sjötrafiklagen 23-30 §)
 • Fartygens ljudsignaler (Sjötrafiklagen 31-32 §)
 • Navigering i dimma
 • AIS-systemet
 • EPIRB-boj
 • VTS

Del B: Avdrift, ström och tidvatten

 • Avdrift
 • Ström
 • Strömtriangeln
 • Terminologin
 • Månens och solens samverkan, regelbundenheten
 • Nivåer och referensnivåer
 • Standardhamn och sekundärhamn
 • Bestämning av tidvattenströmmen
 • Tidvattenberäkningar

Del C: Fördjupande väderlära, utlandstrafiken och trafikseparering

 • Atmosfären, luftmassor, lufttryck
 • Vädersystem
 • Vind, vindbälten
 • Sjögång
 • Dimma
 • Utlandstrafiken
 • Territorialvattengränserna
 • Den ekonomiska zonen
 • Schengen-område
 • De nordiska länderna
 • Ryssland inkluderande Kalingområdet
 • Åland
 • Saima kanal
 • Tullen
 • Flaggning
 • Trafiksepareringssystemet
 • Internationellt förarbrev för fritidsbåt