Följande examenstillfällen 10.2.2023

Följnade examenstillfälle ordnas 10.2.2023

Examensgraderna är skärgård, kust och högsjö (högsjö i fall det visas ett tillräckligt intresse).

Examenstiderna för skärgårdens och kustens del är kl. 18.00 – 22.00, för högsjöexamens del 14.00 – 22.00.

Hägsjöexeman verkställs om tillräckligt många anmälningar inkommit senast sex (6) veckor före examensdatum. Hör dig för om examensmöjligheten och anmäld dig i god tid till examensarrangören.

Anmälningar till examen görs direkt till en av förbundets navigationsföreningar . Fråga efter examensplats hos din förening och anmäl dig senast 4 veckor innan examensdatum (skärgård och/eller kust), obs, undantaget  för högsjöexamen ovan.