Följande examenstillfällen 16.12.2022

Följnade examenstillfälle ordnas 16.12.2022

Examensgraderna är skärgård, kust och högsjö.

Examenstiderna för skärgårdens och kustens del är kl. 18.00 – 22.00, för högsjöexamens del 14.00 – 22.00.

Hägsjöexeman verkställs om tillräckligt många anmälningar inkommit senast sex (6) veckor före examensdatum. Hör dig för om examensmöjligheten och anmäld dig i god tid till examensarrangören.

Anmälningar till examen görs direkt till en av förbundets navigationsföreningar . Fråga efter examensplats och anmäl dig senast 4 veckor innan examensdatum (skärgård och/eller kust), obs, undantaget  för högsjöexamen.