Båtsport i Finland rf premierade i samband med sitt 10-års jubileumsgala

Navigationsförbundets verksamhetsledare tog emot Vi kännre vårt ansvar specialpris

Båtsport i Finland rf. premierade förtjänta seglare och förtjänsfulla funktionärer och sammarbetspartners inom branchen.

Finlands Navigationsförbund rf tilldelades specialpriset “Vi känner vårt ansvar”.

Navigationsförbundets verksamhetsledare Carina Vaenerberg tog emot specialpriset.

Navigaatioliiton toiminnajohtaja vastaanotti Kannamme vastuun- erityispalkinnon
Bild: Heidi Koivunen