Nästa extra examenstillfälle 4.6.2021

Examen arrangeras följande gång 24.09.2021

Examensgraderna klargörs efter den 22.6.2021 men utgångsläget är att  de är åtminstone Skärgård-, och Kustnavigation, men med förbehåll för högsjönavigation (astronomisk navigation).

Examenstiderna för Skärgårdens och kustens del är kl. 18.00 – 22.00 (och för Högsjöexamen 14.00 – 22.00 om examensnämnden gör beslut om att det ordnas)

Tag kontakt med en på orten verksam navigationsförening  och fråga efter examensmöjligheter och anmäl dig till examen i god tid. Föreningarna meddelar behovet av examensmaterial tre (3) veckor innan examen så för det skall du anmäla dig.