Nästa extra examenstillfälle 12.2.2021

Navigationsförbundet möjliggör arrangerandet av ett extra examenstillfälle 12.2.2021 på de orter där arrangerandet är möjligt i rådande Corona-läge.

Examensnivåerna är skärgård- och/eller kustnavigation

Begränsat med examensplatser

De föreningar som anmält om att de ordnar examen och anmälningsinfo hittar du härifrån Det ordnas examen också på andra orter, så hör dig för om möhligheten i god tid och reservera plats