Category Archives: Aktuellt

Vesiliikennelakiin ehdotetaan turvallisuutta lisääviä muutoksia

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen vesiliikennelain muuttamiseksi. Keskeiset muutosehdotukset liittyvät vesiliikenteen turvallisuuteen. Vesiliikennelain kokonaisuudistus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2020. Lain täsmennystarpeita on ilmennyt muun muassa viime kesän käytännön valvonnan yhteydessä sekä täysin uudentyyppisten vesikulkuneuvojen tultua markkinoille. Myös monenlaiset kesätapahtumat vesillä ovat lisääntyneet. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille ehdotetaan laajempaa toimivaltaa keskeyttää tai rajoittaa vesiliikennettä […]