Hyvät asiakkaat.

Suomen Navigaatioliiton tytäryhtiö Oy Astrofus Ab on avannut verkkokaupan kuluttajamyyntiä varten osoitteessa navigointikauppa.fi. Tervetuloa ostoksille. 
Entinen ”tuotteet” sivu on nykyään ”jäsentuotteet” sivu.
Jäsentuotteet sivulla voit tutustua jäsentuotteisiin ja tehdä tilauksen käyttäen sivulla löytyvää tilauslomaketta. Myös tutkintotodistukset tilataan samaa lomaketta käyttäen.

Siirry kauppaan

Lyhyesti meistä

julkaisemme laadukasta oppimateriaalia

Uusia oppikirjoja ja esitteitä julkaistaan ja tehdään korjattuja painoksia sitä mukaa kuin mm. lait ja määräykset muuttuvat. Järjestö on veneilijöiden koulutukseen erikoistunut yhteisö.

 

Järjestämme opettajakoulutusta

Järjestämällä opettajakoulutusta joka tukee opettajia heidän työssään niin saavutetaan mahdollisimman yhdenmukaiset puitteet jäsenseurojen järjestämille navigaatiokursseille.
Järjestämällä kaksi kertaa vuodessa valtakunnalliset tutkintotilaisuudet, kartoitetaan opiskelijoiden tietoja ja opetuksen tasoa. Tähän päivään mennessä on suoritettu n 170 000 hyväksyttyä tutkintoa.

MYÖNNÄMME todistukset ja diplomit

Navigaatioliiton hallituksen nimeämä tutkintolautakunta toimii koulutuksesta vastaavana liiton pysyvänä elimenä. Sen tehtävänä on mm. laatia tutkintokysymykset ja vahvistaa tutkintojen tulokset. Tutkintoikeus ja todistusten- sekä diplomienkirjoitusoikeus (jäsenille) on ainoastaan Suomen Navigaatioliitolla.

Ajankohtaista

Kysymyksiä ja vastauksia koulutuksista ja tutkinnoista