Lyhyesti meistä

julkaisemme laadukasta oppimateriaalia
Uusia oppikirjoja ja esitteitä julkaistaan ja tehdään korjattuja painoksia sitä mukaa kuin mm. lait ja määräykset muuttuvat. Järjestö on veneilijöiden koulutukseen erikoistunut yhteisö.  
Järjestämme opettajakoulutusta
Järjestämällä opettajakoulutusta joka tukee opettajia heidän työssään niin saavutetaan mahdollisimman yhdenmukaiset puitteet jäsenseurojen järjestämille navigaatiokursseille. Järjestämällä kaksi kertaa vuodessa valtakunnalliset tutkintotilaisuudet, kartoitetaan opiskelijoiden tietoja ja opetuksen tasoa. Tähän päivään mennessä on suoritettu n 170 000 hyväksyttyä tutkintoa.
MYÖNNÄMME todistukset ja diplomit
Navigaatioliiton hallituksen nimeämä tutkintolautakunta toimii koulutuksesta vastaavana liiton pysyvänä elimenä. Sen tehtävänä on mm. laatia tutkintokysymykset ja vahvistaa tutkintojen tulokset. Tutkintoikeus ja todistusten- sekä diplomienkirjoitusoikeus (jäsenille) on ainoastaan Suomen Navigaatioliitolla.

Ajankohtaista

Kysymyksiä ja vastauksia koulutuksista ja tutkinnoista