Notera att  Powerpoint filerna är rätt så stora. Spara gärna filen på din egen maskin för att presentationen skall löpa smidigare. Obs! Uppgifternas modellsvar reflekterar de vid examenstidpunkten gällande lagar, förordningar och  examensfordringar samt de vid examen använda examenssjökorten och ev tabeller! Från nyare eller äldre övningssjökort kan det fattas i frågorna förekommande sjökortsmarkeringar eller farledsdragningar mm. kan vara avvikande!