Navigationsexamen

Instruktioner om hur hantera examensblanketten efter examen. 

Examensbeställningsblankett som

Sammanställningsblankett som

Examensprotokoll som

Intygsbeställnings blankett som

Examenspraxis

1. Innan examenstillfället:

 • Examensbeställningarna görs alltid skriftligt genom att fylla i beställningsblanketten som du hittar här ovan. Blanketten skickas till: astrofus@suomennavigaatioliitto.com
 • Examensbeställningarna ska göras senast tre veckor innan examenstillfället.
 • Högsjöexamensbeställningen för december och alla engelskspråkiga examensbeställningar ska göras sex veckor innan examenstillfället. 
 • Förbundet skickar examina till föreningen och paketet kan öppnas på förhand bortsett från det sigillerade brevet med examenspappren. 
 • Det lönar sig att kolla att det finns rätt mängd karot och vara i kontakt med förbundet ifall, det fattas kartor.
 • I varje examensutrymme ska det finnas minst två övervakare varav den ena ska vara en representant från den arrangerande medlemsföreningen. 
 • Ifall det finns över 30 deltagare i examen ska det finnas minst tre övervakare på plats. 
 • Åtminstone en av övervakarna ska ha själv ha avlagt den examen som ordnas

2. I samband med examen: 

 • Examenssjökortet och andra bilagor kan delas ut ren innan examen börjar. 
 • Innan examen börjar ska ordningsreglerna för navigationsexamen läsas högt åt deltagarna.
 • De som utför examen får lämna examensutrymmet tidigast en timme efter att examen startat.
 • Ifall någon är försenad får hen släppas in i examensutrymmet ännu under den första timmen. 
 • Då examen är i gång fyller övervakarna i examamensprotokollet och skriver under det. Protokollet hittas högre upp på den här sidan och en pappersversion skickas ut i examensförsändelsen. 
 • Då eleven lämnar in sin examen: 
  • Bör mottagaren kontrollera att alla väsentliga uppgifter har fyllts i examensblanketten och att anteckningarna går att läsa – Be eleven om förtydligande ifall det behövs. 
  • Granska också att deltagaren angett sitt namn på alla returnerade bilagor (konceptpapper och examenssjökortet mm.).
  • Ifall examensblanketten ser mer eller mindre tom ut (bara svaren är synliga) och inga konceptpapper lämnats in, fråga då efter ev. konceptet!

3. Efter examen: 

 • Efter att examen har hållits utför en auktoriserad lärare bedömningen och poängsättningen av examina.
 • Efter detta kan det preliminära vitsordet berättas åt eleven. 
 • Efter att bedömningen är gjord, skickas examensprestationerna till förbundet. Med bifogas: 
  • Examenssammandragslistan
  • Examensprotokoll
  • Eventuell intygsbeställningsblanett (kolla att ni har den nyaste versionen med kolumnen för telefonnummer).
  • allt oanvänt examensmaterial
 • Returneringen bör ske inom 7 arbetsdagar räknat från
  examensdatumet
 • För varje utdelade examensblankett debiteras en examensavgift på á 20 € till förbundet.

4. Efter bedömningen: 

 • Examensnämnen går igenom bedömingarn och bekräftar dem på sitt möte ca en månad efter examenstillfället.
 • Då resultaten är bekräftade får läraren och föreningens kontaktperson info om ifall bedömingarna ändrats. 
 • I detta skede bekräftar läraren eller föreningsens utbildningsansvariga det slutliga vitsordet till eleverna
 • Intygen skickas direkt till eleven och debiteras med postförskott. 
 • Diplomen skickas till adressen som getts på sammandragslistan och föreningen delar diplomet till eleven.
 • För diplomen debiteras á 15 € av föreningen. 

Instruktioner inför examen uppdaterad 2021