Merenkulkututkintoihin liityvää materiaalia ja lomakkeita

Ohje tutkintolomakkeen työstämiseen tutkinnon jälkeen

Merenkulkututkinnon tilauslomake

Rannikko ja avomeritutkinnon yhteenvetolomake

Huom! Saaristotutkinnon yhteenvetolomake

Tutkintopöytäkirja

Todistustilauslomake

Tutkintokäytännöstä

1. Ennen tutkintotilaisuutta:

 • Tutkintotilaukset tehdään aina kirjallisena käyttäen ylempää sivulta löytyvää merenkulkututkinnon tilauslomaketta. Tilaukset lähetetään osoitteeseen: astrofus@suomennavigaatioliitto.com
 • Tutkintotilaukset tulee tehdä viimeistään kolme viikkoa ennen tutkintotilaisuutta.
 • Joulukuun avomeritutkintotilaukset ja kaikki englanninkieliset tutkintotilaukset tulee tehdä kuusi viikkoa ennen tutkintotilaisuutta.
 • Liitto lähettää tutkinnot seuralle ja lähetyksen voi avata etukäteen pois lukien sinetöityä tutkintokirjekuorta
 • Kannattaa tarkistaa, että karttoja on oikea määrä ja olla liittoon yhteydessä, jos niitä puuttuu.
 • Jokaisessa tutkintotilassa on oltava vähintään kaksi valvojaa joista toisen on oltava järjestävän jäsenseuran edustaja.
 • Mikäli osallistujia on yli 30 tulee valvojia olla vähintään kolme
 • Ainakin yhdellä valvojista on oltava vähintään kyseisen tutkinnon tasoinen pätevyys.

2. Tutkinnon yhteydessä:

 • Tutkintokartat ja muut liitteet voi jakaa jo ennen tutkinnon alkua
 • Ennen tutkinnon alkua tulee lukea ääneen suorittajille lähetyksen mukana tuleva tutkinto-ohjesääntö
 • Suorittajat saavat poistua tutkintotilasta aikaisintaan tunnin kuluttua tutkinnon alkamisesta
 • Jos joku on myöhässä, ensimmäisen tunnin aikana pääsee vielä suorittamaan tutkintoa.
 • Tutkinnon alettua täytetään tutkintopöytäkirja, jonka valvojat vahvistavat omilla allekirjoituksillaan tutkintopaikalla. Saatte tämän paperiversiona tutkintolähetyksessä.
 • Kun oppilas palauttaa tutkintosuorituksensa:
  • tulee tutkinnon vastaanottajan tarkistaa, että tutkintolomakkeesta löytyy kaikki tarvittavat tiedot ja ne ovat selvästi luettavissa ja tarkista oppilaalta, jos jokin kohta on epäselvä.
  • Tarkista että oppilas on kirjoittanut nimensä kaikkiin liitteisiin.
  • Mikäli tutkintopaperissa ei ole laskutoimenpiteitä ja konseptia ei ole luovutettu, kysy konseptin perään!

3. Tutkinnon jälkeen:

 • Kun tutkinto on pidetty suorittaa auktorisoitu opettaja tutkintojen arvostelun ja pisteytyksen. Tämän jälkeen oppilaalle voi kertoa alustavan arvosanan.
 • Kun arvostelu on suoritettu, toimitetaan tutkintosuoritukset liittoon. Mukaan liitetään
  • Tutkintoyhteenvetolista (saaristotutkinnolla oma lista)
  • Tutkintopöytäkirja
  • Mahdollinen todistustilauslomake, jos todistuksia on tilattu. (varmistakaa, että teillä on käytössä versio lomakkeesta, jossa on puhelinnumerosarake)
  • kaikki käyttämätön tutkintomateriaali.
 • Palautus tulee tehdä 7 arkipäivän sisällä tutkinnosta.
 • Jokaisesta oppilaalle luovutetusta tutkintopaperista seura maksaa liitolle á 20 €.

4. Arvostelun jälkeen:

 • Tutkintolautakunta käy läpi arvostelut ja vahvistaa ne kokouksessaan noin kuukauden päästä tutkinnosta.
 • Kun tulokset on vahvistettu opettaja ja seuran yhteyshenkilö saa tiedon onko arvosteluja muutettu.
 • Tässä vaiheessa opettaja tai seuran koulutusvastaava vahvistaa oppilaalle lopullisen arvosanan.
 • Todistukset lähetetään suoraan oppilaalle ja laskutetaan postiennakolla.
 • Diplomit lähetetään yhteenvetolomakkeella annettuun osoitteeseen ja seura toimittaa diplomin oppilaalle
 • Diplomeista laskutetaan seuralta á 15 €.

Ohjeita kohti tutkintoa päivitetty 2021