MEDLEMSPRODUKTERNAS FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR 

I kraft fr.o.m. 3.6.2021 

Allmän information om försäljningen av Finlands Navigationsförbunds medlemsprodukter 

Produkterna säljs av Finlands Navigationsförbund rf (FO-nummer 0221064-2) Vi förbehåller oss rätten till prisförändringar på produkter och leveranskostnader. 

Medlemsprodukterna är produkter som Finlands Navigationsförbund saluför till sina medlemsföreningars medlemmar. 

Rätten att köpa och använda medlemsprodukter har endast personer som har en godkänt avlagd Finlands Navigationsförbunds navigationsexamen samt ett i kraft varande medlemskap i någon av Finlands Navigationsförbunds medlemsföreningar. 

Undantagsvis skepparvimplarna, vars köp och användning är möjlig för medlem i en förening underlydande Segling och Båtsport i Finland, i fall att ifrågavarande person också har en i Finlands Navigationsförbunds regi godkänd avlagd examen. 

Avlagd examen och ett i kraft varande medlemskap kontrolleras alltid före beställningen godkänns. 

Obs! Undantagsvis från det tidigare nämnda så kan vem som helst köpa en SKEPPARMÖSSA. 

Intyg över avlagda navigationsexamina 

Det går att beställa intyg över godkänt avlagda Finlands Navigationsförbunds navigationsexamina, även sådana som är utförda flera år sen. För att vi skall kunna skriva ut intyg behövs alltid personens födelseår och personbeteckning. För att kunna lokalisera den avlagda examen i våra arkiv, behövs dessutom datum för utförande, med så noggrann tidsinramning som möjligt, och examensplatsen (stad/stadsdel/examenslokal/arrangerande förening). För intyget debiteras i kraft varande intygsavgift + leveransavgift. 

Intygen kan även avhämtas från kontoret och då uteblir leveransavgifterna. Beställningen skall ändå alltid göras på förhand. 

Beställning 

Beställningen görs genom att fylla i beställningsblanketten på produktsidan. En möjligast fullständigt ifylld blankett försnabbar behandlingen av beställningen. 

Du kan även komplettera beställningen genom att bifoga tilläggsinformation om t.ex. examen/medlemskapet till beställningsblanketten 

I fall det uppstår problem med beställningsblanketten eller skickandet av bilagor kan du vara i kontakt med kontoret under öppethållningstiderna per telefon 050 550 8827, eller be om tilläggsinformation per e-post astrofus@suomennavigaatioliitto.com. 

Orderbekräftelse 

Ordern bekräftas per e-post. 

Kunden förbinder sig till de rådande leveransvillkoren vid varje beställning. 

BETALNINGSALTERNATIV 

Vi levererar produkterna i första hand mot förhandsbetalning. 

Förhandsbetalning: 

Vi skickar de beställda produkterna när betalningen syns på vårt konto. För att försnabba leveransens behandling rekommenderar vi kunden att skicka en kopia av betalningshändelsen som bilaga till e-postmeddelandet. Ur betalningsbekräftelsen skall framgå betalningsdatum, betald summa, betalarens namn, betalningsmottagarens namn och kontonummer samt referensnumret. 

Betalningen skall göras genast då kunden emottagit förhandsfakturan. Betalningen sker enligt fakturans uppgifter till 

Finlands Navigationsförbund rf:s konto 

IBAN: FI14 8000 1701 1268 57 BIC/SWIFT: DABAFIHH 

Vi behandlar de gjorda inbetalningarna under kontorets öppenhållningstider. Beställningen är i kraft 5 dagar varefter den upphör om vi inte emottagit betalning. 

Leveranstid 

Vår strävan är att beställningar där betalningen bekräftats före kl. 14.00 (under öppethållningsdagarna) levereras för transport samma dag. Avvikande öppethållningstider meddelas under ”kontaktuppgifter” på våra webbsidor. 

Leveranssätt och leveranskostnader: 

Leveranskostnaderna innefattar både leverans och förpackningskostnader. Vi levererar beställningarna som paket- eller brevförsändelser. I fall att leveransen önskas som ”ömtåligt-paket”, läggs tilläggskostnaden för leveranssättet till slutsumman, enligt postens i kraft varande prislista. Leveranskostnaden syns i orderbekräftelsen. Vi skickar leveranserna med post. För avvikande leveranssätt meddelas enligt överenskommelse i samband med beställningen. 

Ångerrätt 

Kunderna har 14 dagars ångerrätt enligt finsk konsumentskyddslag. Returrätten gäller enbart produkter som är oanvända, i original förpackning och försäljningsbart skick. 

Före du skickar något tillbaka till oss var vänlig och kontakta Navigationsförbundets kontor under öppethållningstider per telefon (050 550 8827) eller med e-post astrofus@suomennavigaatioliitto.com 

Kunder förbinder sig att betala leveranskostanden för returneringen. 

Vid returneringar, inkludera följande: 

namn, adress och telefonnummer 

bankkonto 

beställningens referensnummer 

samt kopia på orderbekräftelse 

Icke avhämtade försändelser eller icke utlösta postförskottsförsändelser: 

Obs! O avhämtade försändelser eller o utlösta postförskottsförsändelser är inte lika med ”ånger- och returrätt”! 

Kunden är förpliktigad att betala icke utlösta försändelsers leverans och returkostnader till fullt belopp. För de på förhand betalda beställningarnas del avdras dessa kostnader från den summa som återbetalas. 

Returadress: 

Finlands Navigationsförbund Mannerheimvägen 43 a 00250 HELSINGFORS 

tel. 050 550 8827 

Vi emottar inga returneringar senare än 14 dagar efter leverans. Då vi godkänt de returnerade produkterna, betalas pengarna till kundens bankkonto. 

Problemsituationer i leveranser samt defekta produkter 

Om produkten skadats i leveransen eller kunden har skickats fel produkt, bör kunden meddela om detta så fort som möjligt till adressen: astrofus@suomennavigaatioliitto.com eller per post: 

Finlands Navigationsförbund Mannerheimvägen 43 a 00250 HELSINGFORS 

Anmälning om defekt produkt eller leverans bör göras inom 14 dagar sedan produkten erhållits. Om produkten skadats under leveransen bör kunden omgående kontakta posten (Posti). 

Övrigt 

Vi förbehåller oss rätten till förändringar. Kunden bör alltid bekanta sig med köpvillkoren innan beställning. 

Finlands Navigationsförbund hanterar alla personuppgifter konfidentiellt. 

Finlands Navigationsförbund förbinder sig att inte överlåta personuppgifterna till en tredje part