Rannikkonavigointitutkinnon aiheet

Osa A: Kompassi ja paikanmääritys; liikkuminen pimeällä ja huonossa säässä

 • Eksymän määritys ja kompensointi
 • GPS-kompassi
 • Ristisuuntima ja linjojen käyttö
 • Eriaikaiset havainnot yhdestä kohteesta
 • Eriaikaiset havainnot kahdesta kohteesta
 • Luotaus, etäisyys
 • Turvalaitteiden valot ja heijastimet
 • Valaistut turvalaitteet
 • Loistoluettelo
 • Alusten valot (Vesiliikennelaki  23-30 §)
 • Alusten äänimerkit (Vesiliikennelaki 31-32 §)
 • Sumunavigointi
 • AIS-järjestelmä
 • EPIRB-poiju
 • VTS

Osa B: Sorto ja virta; vuorovesi

 • Sorto
 • Virta
 • Terminologia
 • Kuun ja auringon yhteisvaikutus, syklisyys
 • Tasot ja vertailutasot
 • Kantasatama ja sivusatama
 • Vuorovesivirran määrittäminen
 • Vuorovesilaskut

Osa C: Syventävä sääoppi; ulkomaanliikenne ja reittijakojärjestelmä

 • Sääjärjestelmä
 • Tuuli, tuulivyöhykkeet
 • Aallokko
 • Ukkonen
 • Sumu
 • Aluevesirajat
 • Talousvyöhyke
 • Schengen
 • Pohjoismaat
 • Venäjä
 • Ahvenanmaa
 • Saimaan kanava
 • Tulli
 • Kv huviveneen kuljettajakirja
 • Liputus
 • Reittijakojärjestelmä