Kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan myöntää hakemuksesta Liikenne ja viestintävirasto Traficom.

Traficomin verkkosivuilla on hakuprosessi pyritty kertomaan mahdollisimman selkeästi. Liittoon on kuitenkin tullut muutama yhteydenotto asiaan liittyen ja lähinnä siitä, miten käytännön veneilyosaaminen voidaan osoittaa liiton kautta hankittavalla todistuksella.

Tässä muuta selventävä kohta.

  • Navigaatioliiton koulutus- ja tutkintojärjestelmä on ulkoisesti arvioitu Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymällä tavalla Traficomin toimesta. Navigaatioliiton antamilla todistuksilla hakija voi todentaa tarvittavan teoriaosaamisen (rannikko toidistus/diplomi) ja käytännön taidot (todistus suorietusta käytännön veneilyn kurssista/tutkinto-ajosta).
  • Navigaatioliitto auktorisoi merenkulun opettajia toimimaan teoriakurssien sekä/tai käytännön taitojen opettajina. Samaiset opettajat toimivat myös kyseisten kurssien tutkintojen valvojina/vastaanottajina.
  • a) Käytännön veneilykurssit järjestetään yleensä osana liiton jäsenseurojen kurssitarjontaa. Käytännön veneilykursseja järjestetään uusille veneilijöille veneilyn saloihin tutustumiseen ja jo aikaisempaa kokemusta hankkineille veneilijöille, jotka tavoittelevat kansainvälistä huviveneen pätevyyskirjaa. Kurssien lopuksi halukkaat voivat osallistua tutkinto-ajoon. Kun tutkinto-ajo on hyväksytysti suoritettu ja asianmukaiset tutkintopöytäkirjat on toimitettu liittoon, kirjoittaa liiton toiminnanjohtaja tutkinto-ajon hyväksytysti suorittaneille käytännön veneilyn todistuksen.
  • b) Mikäli katsoo että oma osaaminen on jo niin hyvällä mallilla, että erilliselle kurssille ei ole tarvetta voi auktorisoitu opettaja vastaanottaa tutkinto-ajon, jonka yhteydessä veneilijä osoittaa käytännön navigointitaitojen ja veneilyyn liittyvän teoriaosaamisen lisäksi käytännön veneilytaitonsa tutkintoveneellä. Opettaja lähettää tutkintoajosta pöytäkirjan Navigaatioliittoon, joka pohjalta todistuksen kirjoitetaan.
  • Ole siis yhteydessä sinua lähinnä olevaan liiton jäsenseuraan ja kysy heiltä kurssi- ja/tai tutkinto-ajo mahdollisuutta. Jäsenseurat löytyvät ”Jäsenseurat” sivulla https://suomennavigaatioliitto.com/jasenseurat/
  • HUOM!
    • Navigaatioliiton auktorisoimilla opettajilla ei ole, eikä ole ollut oikeutta kirjoittaa todistuksia vedoten liiton laatujärjestelmään, eivätkä sellaiset todistukset kelpaa viranomaiselle (Traficom)! Tällaisten todistusten pohjalta liitto ei myöskään kirjoita uusia todistuksia.
    • Navigaatioliiton kautta voi saada vain moottoriveneilijän käytännön veneilytodistuksen. Purjehduksen käytännön osaamisen näyttöä tarvitsevan kehotamme kääntymään Purjehduksen opettajien (PORY) puoleen hankkiakseen purjevenepätevyyden kansainväliseen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaan.