Kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja

 

Kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan myöntää hakemuksesta Liikenne ja viestintävirasto Traficom. Traficomin verkkosivuilta voit lukea tarkemmin hakuprosessista. 

Tässä lyhyesti:

 • Navigaatioliiton koulutus- ja tutkintojärjestelmä on ulkoisesti arvioitu Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymällä tavalla Traficomin toimesta. Navigaatioliiton antamilla todistuksilla hakija voi todentaa tarvittavan teoriaosaamisen (rannikko toidistus/diplomi) ja käytännön taidot (todistus suorietusta käytännön veneilyn kurssista/tutkintoajosta).
 • Navigaatioliitto auktorisoi merenkulun opettajia toimimaan teoriakurssien sekä/tai käytännön taitojen opettajina. Samaiset opettajat toimivat myös kyseisten kurssien tutkintojen valvojina/vastaanottajina.
 • a) Käytännön veneilykurssit järjestetään yleensä osana liiton jäsenseurojen kurssitarjontaa. Käytännön veneilykursseja järjestetään uusille veneilijöille veneilyn saloihin tutustumiseen ja jo aikaisempaa kokemusta hankkineille veneilijöille, jotka tavoittelevat kansainvälistä huviveneen pätevyyskirjaa. Kurssien lopuksi halukkaat voivat osallistua tutkinto-ajoon. Kun tutkintoajo on hyväksytysti suoritettu ja asianmukaiset tutkintopöytäkirjat on toimitettu liittoon, kirjoittaa liiton toiminnanjohtaja tutkintoajon hyväksytysti suorittaneille käytännön veneilyn todistuksen.
 • b) Mikäli katsoo että oma osaaminen on jo niin hyvällä mallilla, että erilliselle kurssille ei ole tarvetta voi auktorisoitu opettaja vastaanottaa tutkintoajon, jonka yhteydessä veneilijä osoittaa käytännön navigointitaitojen ja veneilyyn liittyvän teoriaosaamisen lisäksi käytännön veneilytaitonsa tutkintoveneellä. Opettaja lähettää tutkintoajosta pöytäkirjan Navigaatioliittoon, joka pohjalta todistus kirjoitetaan.
 • Ole siis yhteydessä suoraan sinua lähinnä olevaan liiton jäsenseuraan ja kysy heiltä kurssi- ja/tai tutkintoajo mahdollisuutta. Jäsenseurat löytyvät ”Jäsenseurat” sivulla 

 

  • HUOM!
  • Navigaatioliiton auktorisoimilla opettajilla ei ole, eikä ole ollut oikeutta kirjoittaa todistuksia joissa viitataan liiton laatujärjestelmään, eivätkä sellaiset todistukset kelpaa viranomaiselle (Traficom)! Tällaisten todistusten pohjalta liitto ei myöskään kirjoita uusia todistuksia.
  • Navigaatioliiton kautta voi saada vain moottoriveneilijän käytännön veneilytodistuksen. Purjehduksen käytännön osaamisen näyttöä tarvitsevan kehotamme kääntymään Purjehduksen opettajien (PORY) ja sen purjehduskoulujen puoleen hankkiakseen purjevenepätevyyden kansainväliseen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaan.