Koulutusjärjestelmä

Liiton koulutusjärjestelmän ydin muodostuu kolmiportaisesta merenkulun teoreettisesta koulutuksesta eli saaristo- rannikko- ja tähtitieteellisen merenkulkuopin kursseista.

Koulutusjärjestelmän on todettu täyttävän entisen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin asettamat koulutusvaatimukset ja koulutusjärjestelmä on ulkoisesti arvioitu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin toimesta.

Vaatimukset veneilyorgaisaatioiden koulutusjärjestelmän arvointiin perustuu ohjeseen TRAFI/24803/03.04.01.01/2013.

 

Kolme astetta

Saaristomerenkulku

Saaristomerenkulun opetus joka on koulutusportaan ensimmäinen aste, keskittyy navigoinnin perusteisiin ja vesiliikennesäädöksiin. Näiden jokaisen merenkulkijan perustietojen hallitseminen tuo varmuutta pienveneilijän toimintaan vesillä.

Elokuussa 2020 on ilmestynyt uusi painos Oppikirjasta: Veneilijän merenkulkuoppi I, Saaristonavigointi (14. painos) Kirjaan on sisällytetty 06.2020 voimaanastunut vesilliikennelaki. Valmistuskiireestä johtuen kirjasta jäi puuttumaan ote rikoslaista. Puuttuvan osan voit lukea tästä pdf tiedostosta.

Rannikkomerenkulku

Rannikkomerenkulun opetus täydentää aiemmin opittuja tietoja ja siihen sisältyvät mm. paikanmääritysmenetelmät, eksymä, sääoppi, vuorovesioppi ja elektroninen paikanmääritys. Hyväksytty tutkinto mahdollistaa Kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan saamisen.

Tähtitieteellinen merenkulkuoppi

Tähtitieteellinen merenkulkuoppi on koulutusportaan ylin taso. Kurssi antaa valmiudet taivaankappaleiden tunnistamiseen ja paikanmääritykseen niiden perusteella. Tutkinnon hyväksytysti suorittanut liiton jäsenseuran jäsen saavuttaa Avomerilaivuri arvon.