Koulutusjärjestelmä

Liiton koulutusjärjestelmän ydin muodostuu kolmiportaisesta merenkulun teoreettisesta koulutuksesta eli saaristo- rannikko- ja tähtitieteellisen merenkulkuopin kursseista.

Koulutusjärjestelmän on todettu täyttävän entisen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin asettamat koulutusvaatimukset ja koulutusjärjestelmä on ulkoisesti arvioitu edellä mainitun viraston hyväksymällä tavalla.

Koulutusvaatimukset perustuvat määräykseen TRAFI/13222/03.04.01.00/2013.

 

Kolme astetta

Saaristomerenkulku

Saaristomerenkulun opetus joka on koulutusportaan ensimmäinen aste, keskittyy navigoinnin perusteisiin ja vesiliikennesäädöksiin. Näiden jokaisen merenkulkijan perustietojen hallitseminen tuo varmuutta pienveneilijän toimintaan vesillä.

Rannikkomerenkulku

Rannikkomerenkulun opetus täydentää aiemmin opittuja tietoja ja siihen sisältyvät mm. paikanmääritysmenetelmät, eksymä, sääoppi, vuorovesioppi ja elektroninen paikanmääritys. Hyväksytty tutkinto mahdollistaa Kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan saamisen.

Tähtitieteellinen merenkulkuoppi

Tähtitieteellinen merenkulkuoppi on koulutusportaan ylin taso. Kurssi antaa valmiudet taivaankappaleiden tunnistamiseen ja paikanmääritykseen niiden perusteella. Tutkinnon hyväksytysti suorittanut liiton jäsenseuran jäsen saavuttaa Avomerilaivuri arvon.