Vem ordnar kurser?

De teoretiska navigationskurserna ordnas vanligtvis i medborgar- arbets- el dylikt instituts regi. Men en del kurser ordnas också direkt hos någon av de större navigationsföreningarna. Bäst får du reda på kursutbudet genom att ta kontakt med ett på orten verkande institut eller bekanta dig med de lokala navigations- eller båtföreningarna. Du kan också fråga efter kursarrangörer från förbundets kontor. Kurserna börjar vanligtvis i september med skärgårdsnavigationen. På våren fortsätter man med kustnavigationen och har då goda kunskaper till följande båtsäsong.

Även självstudier är möjliga med hjälp av studiematerialet som kan inhandlas från Förbundet eller hos en välförsedd bokhandlare.

Som arrangörer för de övriga kurserna fungtionerar Navigationsförbundets medlemsföreningar. Utöver de tidigare nämnda kurserna ordnar föreningarna också andra till båtlivet hörande specialkurser, såsom GPS-, plotter-, sjö-VHF mm kurser.

Som lärare på kurserna funktionerar personer som genomgått Finlands Navigationsförbunds lärarauktorisering. Förbundets lärare är alla aktiva fritisskeppare eller yrkessjöfarare och motiverade att upprätthålla sina navigeringskunskaper och föra dem vidare till alla fritidsbåtförares bästa.