Vad skall jag göra för att få ett intyg eller ett diplom?

Då du deltar i examen kan du göra intygsbeställningen i samband med examen genom att kryssa för rutan “jag beställer ett intyg” på examensblanketten.
Läraren/föreningen gör då en gemensam intygsbeställning i fall inte arrangören ger avvikande instruktioner!  Observera att du bör med tydlig handstil skriva ditt namn, fullständiga adressuppgifter samt personsignum på examensblanketten. Vissa föreningar har avvikande förfaringssätt. Fråga på examensplatsen vad du skall göra för att få ditt intyg.

 1. De beställda intygen skickas mot postförskott till beställarna efter det att examensnämnden fastställt examensresultaten (ca. en månad efter examenstillfället).
  Den enskilda föreningen (examensarrangören) kan ha avvikande tillvägagångssätt, så klargör för dig hur den arrangerande föreningen går tillväga!
  Intyget skrivs ut endast till dem som beställt ett intyg och godkänt genomfört examen. Om du glömt göra intygsbeställningen i samband med examen gör då enligt punkt 2!
 2. Intyget kan beställas även senare – även flera år efter examen!
  Gör då en beställning till Navigationsförbundets kontor, genom att i första hand fylla i blanketten som hittas på “medlemsprodukter” sidan eller genom att skicka e-post till adressen astrofus@suomennavigaatioliitto.com. Det går även att ring oss under kontorets öppenhållningstid
  Kontrollera öppethållningstiderna på kontaktuppgifter.
  Ur beställningen skall framgå var (ort/plats, arrangerade föreningen) och när (årtalet + vår/höst) examen utförts, den sökandes namn i det utförande som det önskas på intyget + namnuppgifter vid examen i fall du bytt namn, samt personsignum!

Intyget kan beställas för att:

a) avhämtas från kontoret, under kontorets öppethållningstider
b) skickas mot postförskott till önskad adress

Intygen är avgiftsbelagda och vid bostförskottsförsändelser tillkommer leveranskostnad

 1. I samband med examen kan du även eller alternativt beställa ett diplom!
  Önskar du få ett diplom bör du ha ett i kraft varande medlemskap i någon av Finlands Navigationsförbunds medlemsföreningar (eller varit som studerande medlem under tiden för examen)!
  Medlemsföreningen gör diplombeställningen till dem som kryssat för rutan “Jag beställer Diplom” på examensblanketten!
  De beställda diplomen sänds till föreningen. Föreningen delar i allmänhet ut de beställda diplomen i samband med ett diplomutdelnings tillställning! Du kontrollerar väl alltid hur din förening brukar agera?
 2. Önskar du beställa ett diplom senare (du har tappat bort det eller av annan orsak) bör beställningen komma till förbundet via din egen medlemsförening. Diplomen levereras endast genom en beställningen gjord av en medlemsförening, vilket betyder att du skall vara föreningsmedlem även vid tidpunkten då du beställer diplomet!
  Fråga diplompriset hos din förening!