Vad skall jag göra för att få ett intyg eller ett diplom?

Då du deltar i examen kan du göra intygsbeställningen genom att kryssa för rutan “jag beställer ett Intyg” på examensblanketten.
Läraren (den arrangerande medlemsföreningens representant) gör en gemensam intygsbeställning till Förbundet. Observera att du bör med tydlig handstil skriva ditt namn, fullständiga adressuppgifter, telefonnummer samt personsignum på examensblanketten. OBS!  En del föreningar har avvikande förfaringssätt. Fråga på examensplatsen vad du skall göra för att få ett intyg över godkänt genomförd examen!

 1. De beställda intygen skickas i normala fall mot postförskott till beställarna efter det att examensnämnden fastställt examensresultaten (ca. en månad efter examenstillfället).
  Den enskilda föreningen (examensarrangören) kan ha avvikande tillvägagångssätt, så klargör för dig hur Du får ditt intyg!
  Intyget skrivs ut endast till dem som beställt ett intyg och har godkänt genomfört i fråga varande examen. Om du glömt göra intygsbeställningen i samband med examen gör då enligt punkt 2.
 2. Intyget kan beställas även senare – även flera år efter examen!
  Gör då en beställning till Navigationsförbundet, genom att fylla i och skicka beställningsblanketten som finns på “medlemsprodukter” sidan. Tilläggsuppgifter kan du fråga per e-post från astrofus@suomennavigaatioliitto.com. Det går även att ring oss under kontorets öppenhållningstider.
  Kontrollera öppethållningstiderna under kontaktuppgifter.
  Ur beställningen skall framgå var (ort/plats, arrangerade föreningen, skola mm.) och när (årtalet + vår/höst) examen utförts, den sökandes namn i det utförande som det önskas på intyget + tidigare namnuppgifter vid examenstillfället, i fall den sökande bytt namn efter examen samt personsignum!

Intyget kan beställas för att:

a) avhämtas från kontoret, under kontorets öppethållningstider (förhandsbetalning gäller)
b) skickas mot förhandsbetalning till önskad adress
b) skickas mot postförskott

Intygen är avgiftsbelagda och leverans/postförskotts kostnader påförs

 1. I samband med examen kan du även eller alternativt beställa ett diplom!
  Önskar du få ett diplom bör du ha ett i kraft varande medlemskap i någon av Finlands Navigationsförbunds medlemsföreningar (eller är som studerande medlem under tiden för examen)!
  Medlemsföreningen gör diplombeställningen till dem som kryssat för rutan “Jag beställer Diplom” på examensblanketten! Fråga på examensplatsen om möjligheten att få beställa ett diplom!
  De beställda diplomen sänds alltid direkt till föreningen. Föreningen delar ut de beställda diplomen, vilket oftast sker i samband med en arrangerad diplomutdelnings tillställning! Du frågar väl alltid hur föreningen brukar göra med diplombeställningar i samband med examen!
 2. Önskar du beställa ett diplom senare (du har tappat bort det eller av någon annan orsak behöver ett nytt) bör beställningen alltid göras till din egen medlemsförening. Diplomen levereras endast genom en beställning gjord av en till Navigationsförbundet hörande medlemsförening. Detta betyder att du skall vara en föreningsmedlem även vid tidpunkten då du beställer diplomet!
  Fråga efter diplompriset hos din förening!