Suomen navigaatioliitto

Liiton tarkoituksena on edistää merenkulkuopin harrastusta ja sitä koskevien tietojen kartuttamista sekä toimia meriliikennekulttuurin kehittämiseksi merenkulun harrastajien piirissä.

Käytännössä sääntöjä toteutetaan mm. julkaisemalla laadukasta oppimateriaalia (kirjoja ja harjoitusmerikarttoja) ja järjestämällä opettajakoulutusta joka tukee opettajia heidän työssään. Näin saavutetaan mahdollisimman yhdenmukaiset puitteet jäsenseurojen järjestämille navigaatiokursseille. Järjestämällä kaksi kertaa vuodessa valtakunnalliset tutkintotilaisuudet, kartoitetaan opiskelijoiden tietoja ja opetuksen tasoa. Tähän päivään mennessä on suoritettu yli 170 000 hyväksyttyä tutkintoa. 

Jäsenseurat

Jäsenseurojen näkyvin toiminta on saaristo-, rannikko- ja avomeri-merenkulkuopin kurssien järjestäminen, yleensä yhteistyössä paikkakunnalla toimivien kansalais- ja työväenopistojen kanssa. Tarjontaa löytyy ympäri Suomea.
Teoreettisten merenkulku kurssien päätteeksi, joulu- ja huhtikuussa, Suomen Navigaatioliitto järjestää, ja jäsenseurat toimeenpanevat, yhdenmukaiset laivuritutkinnot seurojen kotipaikkakunnilla.

tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta toimii koulutuksesta vastaavana liiton pysyvänä elimenä. Sen tehtävänä on mm. laatia tutkintokysymykset ja vahvistaa tutkintojen tulokset. Tutkintoikeus ja todistusten- sekä diplomienkirjoitusoikeus (jäsenille) on ainoastaan Suomen Navigaatioliitolla.

Navigaatioliiton opettajat

Navigaatioliiton opettajat ovat läpikäyneet laatujärjestelmän mukaisen auktorisoinnin ja ovat näin ollen Liiton valtuuttamia opettajia ja heille on, osoituksena tästä, myönnetty asianmukaiset todistukset.

Jäsenseurat

Jäsenseurojen toimintatavat vaihtelevat, mutta niiden tärkein tehtävä on veneilijöiden koulutus. Osan koulutuksesta muodostavat talvisin järjestettävät merenkulkuopin kurssit, osa on muuta toimintaa ja käytännön harjoituksia.

Kesäisin seurat järjestävät kilpailuja, yhteispurjehduksia ja teoreettisia opintoja tukevia muita harjoituksia. Useilla liiton jäsenseuroilla on oma kerhosatama, ja ne ovat hankkineet luonnonsatamia jäsentensä käyttöön. Käytännön koulutusta varten eräät seurat ovat hankkineet koulutusveneitä ja erilaista navigointikalustoa.

Seuroilla erikoiskoulutusta

Hyvin monen seuran ohjelmassa on merenkulkuun liittyviä erikoiskursseja kuten tutkakursseja, vuorovesikursseja ja radioliikennekursseja. Tämän lisäksi niiden toimintaan sisältyy lukuisia vene- ja pursiseurojen perinteisiä toimintamuotoja. Seurakohtaiset vaihtelut ovat luonnollisesti suuria.

Meripelastustoimintaa

Meripelastustyö kuuluu eräiden navigaatioyhdistysten toimintaan olennaisena osana. Eräät niistä ovat perustaneet jopa meripelastusosastoja. Kesäaikana niillä on jatkuva päivystys.