Päivitety vesiliikennelaki astui voimaan 1.7.2021

Tutustu uuteen veisliikennelakiin ja mitä muutoksia se toi tullessaan Traficom.fi sivuilta

Ja päivitettyyn vesiliikennelakiin kokonaisuudessaan https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190782