Vid december månads examenstillfällen och på de extra examenstillfällen (de i listan med * Märkta)

ges möjlighet att genomföra examen i skärgård- och eller kustnavigation.
Examenstid:
18-22.00 (med undantag av 24.9.2021 och 10.12.2021 examen då det också ges möjlighet att, vid mån av möhlighet, delta i  högsjöexamen vars examenstid är 14.00 – 22.00)

Vid april månads examenstillfällen

ges möjlighet att genomföra examen i skärgård- kust- och eller astronomisk navigation
Examenstid:
18-22.00 skärgård- och kustnavigation
14-22.00 astronomisk navigation (högsjö)

Kommande examenstillfällen

 • 24.09.2021 *
 • 10.12.2021
 • 11.02.2022 *
 • 22.04.2022
 • 23.09.2022 *
 • 16.12.2022
 • 10.02.2023 *
 • 21.04.2023
 • 22.09.2023 *
 • 15.12.2023
 • 09.02.2024 *
 • 19.04.2024
 • 20.09.2024 *
 • 13.12.2024

* Extra examenstillfälle. Begränsat antal examensplatser. Sök examensplatserna längre ner på sidan, eller fråga om examensmöjlighet av en på orten verkande navigationsförening.

Viktiga saker angående examensförfarandet

Examen utförs ALLTID i ordningsföljden:

 1. Skärgård
 2. Kust
 3. Astronomisk navigation (högsjö)
 • Du kan delta i en kurs utan att ta examen
 • Du kan delta i en examen utan förberedande undervisning
 • Diplom eller intyg beviljas endast till person med godkänt genomförd examen.

Bekanta dig med ordningsreglerna för examen.

Följande föreningar har meddelat att de ordnar extra examenstillfälle enligt tabell här under:

Observera att:

 • På examensplatsen följs myndigheternas nationella och/eller regionala och lokala CORONA-RESTRIKTIONER och hälsovordsmyndihternas  rekommenderade hygienregler! Kom till examen bara om du är symtomfri!
 • Examenstiden är 18.00 – 22.00 (och då det ordnas examen i astronomisk navigation kl. 14.00 – 22.00)
 • Examensnivåerna är skärgård- och/eller kustnavigation (och i astronomisk navigation om så har aviserats).
 • Även om den på din ort verkande navigationsförening inte finns med på listan, lönar det sig ändå att ta kontakt med dem eller höra sig för utanför den egna regionen.

Examenstillfället 24.9.2021 (klicka på ort för mera info)