Vid december månads examenstillfällen och på de extra examenstillfällen (i september och februari)

ges möjlighet att genomföra examen i skärgård- och eller kustnavigation.
Examenstid:
18-22.00

Vid april månads examenstillfällen

ges möjlighet att genomföra examen i skärgård- kust- och eller astronomisk navigation
Examenstid:
18-22.00 skärgård- o kustnavigation
14-22.00 astronomisk navigation (högsjö)

Kommande examenstillfällen

 • 15.01.2021 *
 • 12.02.2021 *
 • 16.04.2021
 • 24.09.2021*
 • 10.12.2021

* Extra examenstillfälle. Begränsat antal examensplatser. Sök examensplatserna längre ner på sidan, eller fråga om examensmöjlighet från en navigationsförening i din region.

Viktiga saker angående examensförfarandet

Examen utförs ALLTID i ordningsföljden:

 1. Skärgård
 2. Kust
 3. Astronomisk navigation (högsjö)
 • Du kan delta i en kurs utan att ta examen
 • Du kan delta i en examen utan förberedande undervisning
 • Diplom eller intyg beviljas endast till person med godkänt genomförd examen.

Bekanta dig med ordningsreglerna för examen.

Följande föreningar har meddelat att de ordnar extra examenstillfälle enligt underliggande tabell

Observera att:

 • På examensplatsen följs myndigheternas nationella och/eller regionala och lokala CORONA-RESTRIKTIONER och hälsovordsmyndihternas  rekommenderade hygienregler! Kom till examen bara om du är symtomfri!
 • Examenstiden är 18.00 – 22.00
 • Examensnivåerna är skärgård- och/eller kustnavigation.
 • Även om inte den på din ort verkande föreningen eller föreningens navigationsektion finns med på listan, lönar det sig ändå att ta kontakt med på orten verkande navigationsföreningar/klubbar eller båtföreningars navigationsektioner eller fråga om examensmöjligheter på någon annan ort

Examenstillfället 15.1.2021 (klicka på ort för mera info)