Datum märkta med STJÄRNA * Är så kallade extra examenstillfällen vilket betyder, att avsevärt färre föreningar arrangerar examen Då.

Examensgraderna är skärgår, kust och astronomiks navigation (högsjö).

Utbudet på examensplatser där det ordnas astronomisk navigation är begränsat och i samband med de extra examenstillfällen är det ännu färre föreningar som arrangerar examen i astronomisk navigation (Högsjö). Examen i astronomisk navigation ordnas vid extra examenstillfället bara i fall att tillräckligt många totalt har anmält sitt deltagande till föreningarna i god tid, senast sex (6) veckor före examensdatum. Fråga om examensmöjligheter av den lokala medlemsföreningen

Examenstid:
Skärgård- och kustexamen 18.00 -22.00 och examen i astronomisk navigation (högsjö) 14.00 – 22.00)

Kommande examenstillfällen

 • 22.09.2023 *
 • 15.12.2023
 • 09.02.2024 *
 • 19.04.2024
 • 20.09.2024 *
 • 13.12.2024

* Extra examenstillfälle. Begränsat antal examensplatser. Fråga efter examensmöjligheter av den på orten verkande Navigationsförbundets medlemsförening.

Viktiga saker angående examensförfarandet

Examen utförs ALLTID i ordningsföljden:

 1. Skärgård
 2. Kust
 3. Astronomisk navigation (högsjö)
 • Du kan delta i en kurs utan att ta examen
 • Du kan delta i en examen utan förberedande undervisning
 • Diplom eller intyg beviljas endast till person med godkänt genomförd examen.

Bekanta dig med ordningsreglerna för examen.