Datum märkta med * Är såkallade extra examenstillfällen vilket betyder, att avsevärt färre föreningar arrangerar examen Då.

Examensgraderna är skärgår, kust och astronomiks navigation (högsjö).

Utbudet på examensplatser där det ordnas astronomisk navigation är begränsat och i samband med de extra examenstillfällen är det ännu färre föreningar som arrangerar examen i astronomisk navigation (Högsjö). Examen i astronomisk navigation ordnas vid extra examenstillfället bara i fall att tillräckligt många totalt har anmält sitt deltagande till föreningarna i god tid, men senast sex (6) veckor före examensdatum.

Examenstid:
Skärgård- och kustexamen 18.00 -22.00 och astronomisk navigation (högsjöexamen) 14.00 – 22.00)

Kommande examenstillfällen

 • 22.04.2022
 • 20.05.2022 *
 • 23.09.2022 *
 • 16.12.2022
 • 10.02.2023 *
 • 21.04.2023
 • 22.09.2023 *
 • 15.12.2023
 • 09.02.2024 *
 • 19.04.2024
 • 20.09.2024 *
 • 13.12.2024

* Extra examenstillfälle. Begränsat antal examensplatser. Sök examensplatser längre ner på sidan, eller fråga från någon annan av förbundets medlemsföreningar. Även om det inte nämns om svenskspråkig examen, lönar det sig alltid att fråga efter möjliheten till en sådan.

Viktiga saker angående examensförfarandet

Examen utförs ALLTID i ordningsföljden:

 1. Skärgård
 2. Kust
 3. Astronomisk navigation (högsjö)
 • Du kan delta i en kurs utan att ta examen
 • Du kan delta i en examen utan förberedande undervisning
 • Diplom eller intyg beviljas endast till person med godkänt genomförd examen.

Bekanta dig med ordningsreglerna för examen.

Följande föreningar är rätt så säkra kort, vad gäller examensarrangemang. Av dem lönar det sig i första hand att fråga om det finns plats:

Observera att:

 • På examensplatsen följs myndigheternas nationella och/eller regionala och lokala Corona restriktioner och hälsovordsmyndihternas  rekommenderade hygienregler! Kom till examen bara om du är symtomfri!
 • Examenstiden är 18.00 – 22.00 (och då det ordnas examen i astronomisk navigation kl. 14.00 – 22.00)
 • Examensnivåerna är skärgård- och/eller kustnavigation (och i astronomisk navigation om så har aviserats).
 • Även om den på din ort verkande navigationsförening inte finns med på listan, lönar det sig ändå att ta kontakt med dem eller höra sig för utanför den egna regionen.

 

Examenstillfället 23.9.2022 (klicka på ortnamnet för ortvis info)

 

Järjestäjä: Espoon Kipparit

Tutkintopaikka: Omnia Tapiola, Itätuulenpiha 1, 02100 Espoo.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: Ilmoittautuminen tutkintoon

 

 

Järjestäjä: Helsingin Navigaatioseura

Tutkintotasot: Saaristo/Rannikko

Tutkintopaikka:Seuran toimistolla, Puotilassa

Ilmoittautumiset ja lisätietoja HNS verkkokauppa

 

Helsingin Navigaatioseura on siirtänyt Vantaalla järjestettävän tutkinnon pidettäväksi seuran toimistolla

Tutkintotasot: Saaristo/Rannikko

Tutkintopaikka: Seuran toimisto, Puotila

Ilmoittautumiset ja lisätietoja HNS verkkokauppa

Arrangerande förening: Turun Navigaatioseura

Examensplats: (Turun Navigaatioseuran toimisto, Sirkkalankatu 16 b 3, Turku)

Examensnivåer: Rannikko (Kust), Saaristo (Skärgård)

Anmälningar och förfrågningar: toimisto@turunnavigaatioseura.fi