Hei navigoinnin opettaja.

Liitto on käynnistänyt tutkintouudistusprojektin joka kattaa Saaristo- ja Rannikkomerenkulun tutkintovaatimukset, opetussuunnitelmat ja tutkintojärjestelmän…

Tatahtuman ”Kick Off” tilaisuus pidetään 27.4.2019 klo 12-16.00 Helsinngissä. Helsingin Navigigaatioseuran koulutustiloissa Puotilassa, Meripellontie 11 C, 00910 Helsinki.

Osallistujajoukkoon haluamme mukaan ainakin pari laajakatseista henkilöä lisää. Sinulta toivotaan sitoutumista projektiin pitkäjänteisesti, projektin valmiiksi saattamiseen asti.

Mikäli haluat olla mukana kehittämässä liiton toimintaa olemalla mukana haastavan projektin ytimessä ja sinulla on mahdollisuus osallistua projektin käynnistämistilaisuuteen 27.4 lähetä silloin vastauksesi viimeistän torstaina 18.4.2019 sähköpostilla minulle osoitteeseen jyri.jalas@suomennavigaatioliitto.com ,  voit samalla lähettää näkemyksesi asiasta tai viimeistään 22.4 mennessä samaan osoitteeseen.

  • Ymmärräthän että kaikki halukkaat eivät tähän tilaisuuteen mahdu. Kaikille annetaan kuitenkin mahdollisuus osallistua antamalla palautetta projektin eri vaiheissa.

Jos haluat lisätietoa ennen kun teet päätöksen osallistumisesta voit olla minuun yhteydessä, mieluiten sähköpostilla.

Projektin vetäjäksi on asetettu Juha Pitkänen, tutkintolautakunnasta.

Projektin etenemisestä tiedotetaan jatkossa mm. Intran ja kiertokirjeiden kautta – pysy siis taajuudella.

 

Kehittämisterveisin

Jyri

 

Bästa navigationslärare

Navigationsförbundet har påbörjat ett projekt med avsikten att förnya examensförfarandet, läroplanerna och examensfordringarna för skärgård- och kustnavigationens del.

Projektet håller en Kick Off tillställning 27.4.2019 kl. 12-16.00 i Helsingfors, hos Helsingin Navigaatioseura och deras undervisningsutrymmen i Botby, Sjöåkervägen 11 C, 00910 Helsingfors

Till deltagargruppen vill vi ännu ha åtminstone två vidsynta personer till. Det är önskvärt att du kan förbinda dig i ett långsiktigt projekt ända tills projektet rotts i mål.

I fall du vill vara med och utveckla förbundets verksamhet genom att vara med i kärntruppen i ett utmanande projekt och har möjlighet att delta i Kick Off tillställningen 27.4 var då vänlig och skicka ditt svar till mig, senast 18.4.2019 per e-post jyri.jalas@suomennavigaatioliitto.com. Du kan samtidigt skicka dina åsikter i ärendet eller senast 22.4 till samma e-postadress.

  • Du förstår väl att alla hugade inte ryms med på den här tillställningen. Alla kommer ändå att få chansen att vara delaktiga genom att ge respons under projektets gång.

I fall du vill ha tilläggsinformation före du svarar så kan du gärna vara i kontakt med mig, helst per e-post.

Till dragare för projektet har utsetts Juha Pitkänen från examensnämnden.

Information om projektets framskridande delges bl.a. här på Intran och i cirkulär – följ med!

Med utvecklingshälsningar

Jyri