Veneilijän merenkulkuoppi I, Saaristonavigointi (14. painos)

Navigaatioliitto on elokuussa 2020 julkaissut uuden painoksen Saaristomerenkulun oppikirjasta

Veneilijän merenkulkuoppi I, Saaristonavigointi (14. painos) on päivitetty painos viime syksynä julkaistusta ja hyvän vastaanoton saaneesta 13. painoksesta, kirjoittaja Tuomas Pelto.

Uuteen painokseen on lisätty mm uusi vesiliikennelaki.

Kirjan kattavasta ja lukija ystävälliseen muotoon kirjoitettusta tietopaketista jäi kuitenkin puuttumaan ote rikoslain 23. luvusta (liikenneturvallisuuden vaarantaminen).

Rikoslain 23. luvussa (muutokset 30.4.1999/545) käydään läpi liikennerikoksia. Liikenneturvallisuuden vaarantamiseksi katsotaan sellainen toiminta, jossa säännöksiä laiminlyömällä vaarannetaan toisen turvallisuus. Teon tekee törkeäksi se, jos em. toiminta aiheuttaa vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle. Esimerkiksi tähystys- tai väistämisvelvollisuuden laiminlyöminen ja olosuhteisiin nähden liian suurella nopeudella ajaminen katsotaan liikenneturvallisuuden vaarantamiseksi. Tuomio kohdistuu henkilöön, joka on vastuussa aluksen ohjailusta.

Vesiliikennejuopumuksesta voidaan tuomita, jos aluksen ohjailusta vastuussa oleva nauttii alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus on vähintään 1,0 promillea tai että hänen kykynsä aluksen ohjailuun on huonontunut. Myös muiden huumaavien aineiden käyttäminen voidaan katsoa vesiliikennejuopumukseksi. Vesikulkuneuvoa ei saa myöskään luovuttaa juopuneelle.

On huomattava, että viranomainen voi tuomita veneen päällikön vesiliikennejuopumuksesta, vaikka venettä ohjaisi väliaikaisesti joku toinen.

Voit ladata saman tietosisällön tästä pdf tiedostona.

Ja lisäksi linkki Finlexi.fi sivulle jossa virallinen lakiteksti https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990545