Vem arrangerar examen?

Som ansvarig arrangör för en teoretisk navigationsexamen fungerar en till Navigationsförbundet tillhörande medlemsförening.

Examina arrangeras normalt två gånger om året, i december och april. I december arrangeras skärgårds- och kustnavigations examen, i april skärgårds-, kust- och högsjönavigations examen. Av din lärare får du direkt veta var och i vilken förenings regi examen hålls, i din region. Lärarna fungerar ofta, tillsammans med arrangörsföreningens representanter, som övervakare på examen. Anmäl dig i god tid till exman. Den arrangerande föreningen bör meddela antalet examensdeltagare till förbundet senast 3 veckor före examen, så för att försäkra dig om att du ryms med och att examensmaterial har reserverat för dig, skall DU meddela dig till arrangören före detta.

Vill du veta hur du har klarat dig i examen? Fråga din lärare eller den arrangera föreningen om det preliminärä examensresultatet. De slutliga resultaten fastslås av examensnämnden oftast inom en månad från examensdagen, men de preliminära resultaten får du av den arrangerande förening, enligt av dem givna anvisningar.