På sjökortstävlingsarbetsgruppens egna websidor hittar du information on tävlingstidtabeller, anmälningar och tävlingsresultat. Tyvärr så är sidorna rätt långt finskspråkiga.