TUTKINTOVAATIMUKSET                                              SAARISTONAVIGOINTI

 

 1. Merenkulkuoppi
  • Merenkulun määritelmiä, maapallon asteverkko, isoympyrä loksodromi, leveys ja pituus, leveys- ja pituusero, mittayksiköt (matka ja kulma), merihorisontin jako, suunta, suuntima ja keulakulma
  • Merikartta ja sen käyttö, Mercatorin projektio, Gauss-Krügerin projektiosuomalaiset merikartat, niiden rakenne ja karttamerkit (Kartta 1) paikan koordinaatit, paikan merkitseminen kartalle, suuntien, suuntimien ja matkojen piirtäminen ja niiden mittaaminen kartalta

 

 1. Kompassioppi ja paikanmääritys
  • Kompassioppi eranto ja eksymä, niiden syyt suunnat ja suuntimat, niiden määrääminen ja muuntaminen, kompassit ja suuntiminen (keulalla ja käsisuuntimakompassilla), eksymän määritys ajamalla linjaa pitkin, eksymätaulukon laatiminen
  • Nopeuden määritys
  • Paikanmääritys, yhdyslinjojen hyväksikäyttö, ristisuuntima

 

 1. Merenkulun turvalaitteet
  • Loistoluettelo, merikartan päivityspalvelu
  • Viitoitusjärjestelmä, kiinteät merkit, kelluvat merkit loistot ja niiden valotunnukset
  • Vesiliikennemerkit

 

 1. Reittisuunnittelu
  • Reittisuunnittelua
  • VTS-järjestelmä

 

  1. Merenkulkusäädökset

Kaikkien säädösten osalta noudatetaan viimeistä päivitysversiota

  • Meriteiden säännöt (Kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 1972, SopS 30/1977)
  • Sisävesisäännöt (Asetus yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi sisäisillä kulkuvesillä 252/1978)
  • Vesiliikennelaki (463/1996) 1 ja 2 luku, 3 luvun 8 ja 9 §§, 4 luvun 11-13 §§ sekä 5  luvun ja 23 ja 24 §§. Vesiliikenneasetus (124/1997) 1 luvun 1-3 §§.
  • Laki vesikulkuneuvorekisteristä /424/2014) luku 1 1 § luku 2, 3, 4, 5 ja 11 §§.
  • Merilaki (674/1994) 1 luvun 9 §, 6 luvun 9 § 6 luvun 3, 3a, 9, 10, 11, 11a ja 12 §§ sekä 8 luvun 5 ja 6 §§.
  • Rikoslaki (545/1999, 1198/2002 ja 1094/2008) 23 luvun 1, 2, 5 ja 8 §§.
  • Asetus alukselle annettavista pysähdysmerkeistä (46/1976).
  • Meripelastuslaki (1145/2001) 1, 2, 10, 11, 11a §§
  • Suoja-aluesäännökset
  • – Valtioneuvoston asetus suoja-alueista (1125/2000)
  • – Aluevalvontalain (755/2000) 4 luvun 16 ja 17 §§ sekä 6 luvun 23-26 §§ http://www.puolustusvoimat.fi/fi/Merivoimat
  • Kalastuslaki (379/2015) luku 6 48§, 106a §, luku 2 16, 16a, 16b, 16c,ja 16d §§.
  • Kalastusasetus (1360/2015) 1uku 2 7 §, 8 §, 9 §, 16a §, 16b §, 16c §.
  • Asetus huvialusten lipusta (292/1983) 1, 2, 3 ja 5 §§ /2010/20100031 (1§, 3§, 5§ ja 6§)

 

 1. Ympäristötieto
  • Luonnonmukainen veneily.