Vårens examenstillfällen 22.4. och 20.5.2022

Vårens examenstillfällen är 22.4. och 20.5.2022

Examensgraderna är skärgård, kust och högsjö.

Examenstiderna för skärgårdens och kustens del är kl. 18.00 – 22.00, för högsjöexamens del 14.00 – 22.00.

Hägsjöexeman i samband med 20.5.2022 examen verkställs om tillräckligt många anmälningar inkommit senast sex (6) veckor före examensdatum. Hör dig för om examensmöjligheten och anmäld dig i god tid.

Anmälningar till examen görs direkt till en av förbundets navigationsföreningenar . Fråga efter examensplats och anmäl dig senast 4 veckor innan examensdatum  (obs, undantaget gällande 20.5.2022 högsjöexamen) .