Vårens examensdatum – uppdaterad 1.4.2021

På grund av de besvärliga och på all verksamhet påverkande Coronarestriktionerna erbjuds följande examensdatum och -nivåer under vårterminen

16.4.2021 skärgård- och kustexamen kl. 18.00-22.00 och högsjöexamen kl. 14.00-22.00

21.5.2021 skärgård- och kustexamen kl. 18.00-22.00 och högsjöexamen kl. 14.00-22.00

4.6.2021 skärgård- och kustexamen kl. 18.00-22.00 och högsjöexamen kl. 14.00-22.00

Observera att examen arrangeras med beaktande av de lokala Corona-restriktionerna, vilket betyder att det inte nödvändigtvis går att ordna examen på alla orter eller så erbjuds bara ett fåtal examensplatser. Kontakta de lokala navigationsföreningarna och hör dig för om just de ordnar examen och anmäl dig till exaen i god tid före examensdatumet!