Vårens examensdatum

På grund av de besvärliga och på all verksamhet påverkande Coronarestriktionerna erbjuds följande examensdatum och -nivåer

26.3.2021 skärgård och kust  (kl. 18.00-22.00)

16.4.2021 skärgård, kust och högsjö (kl. 18.00-22.00 och för högsjöexamens del 14.00-22.00) samt

21.5.2021 skärgård, kust och högsjö (kl. 18.00-22.00 och för högsjöexamens del 14.00-22.00).

Observera att examen arrangeras med beaktande av de lokala Coronarestriktionerna, vilket betyder att det inte nödvändigtvis går att ordna examen på alla orter eller så erbjuds bara ett fåtal examensplatser. Kontakta de lokala navigationsföreningarna och hör dig för om just de ordnar examen och anmäl dig till exaen i god tid före examensdatumet!