Monthly Archives: August 2020

Följande examenstillfälle 11.12.2020

Navigationsförbundet verkställer navigationsexamina följande gång fredagen 11.12.2020. Vid examenstillfällen går det att utöföra examen i skärgård-, kustnavigation. Examenstiderna är följande: Skärgård- och kustnavigation kl. 18.00 – 22.00 Anmälan om deltagande direkt till den arrangerande föreningen Bekanta dig med förordningsreglerna för examen via den här länken