Följande examenstillfälle 11.12.2020

Navigationsförbundet verkställer navigationsexamina följande gång fredagen 11.12.2020.

Vid examenstillfällen går det att utöföra examen i skärgård-, kustnavigation.

Examenstiderna är följande:

Skärgård- och kustnavigation kl. 18.00 – 22.00

Anmälan om deltagande direkt till den arrangerande föreningen

Bekanta dig med förordningsreglerna för examen via den här länken