Vårens examenstillfälle flyttas till september, 25.9.2020

På grund av koronaläget, har största delen av instituten avbrutit kurserna och samtidigt stängt sina dörrar. Detta medför i sin tyr att det inte finns utrymmen att hålla vårens examenstillfällen.

Navigationsförbundets styrelse har därmed fattat ett beslut om att flytta vårens examen till hösten.

Nytt examensdatum är 25.9.2020

Examensnivåerna är de samma som de skulle ha varit på vårens examen, d.v.s. skärgård, kust och högsjö (astronomisk navigation).

Examenstiderna:

Högsjö 14.00 – 22.00

Skärgård och kust 18.00 – 22.00

Meddela den arrangerande föreningen om ditt deltagande i god tid före examensdatumet (ca. 4 veckor före).

Bekanta dig med ordningsreglerna för examen, före du anländer till examen och tag med dig ditt eget bestick (passare, transportör, linjal), pennor, gummi och fickräknare.